Del:

Rapport: Maritim industri øger salg og værdi og fastholder antal ansatte

Den maritime industri med værfter samt udstyrs- og serviceleverandører er fortsat den største branche i Det Blå Danmark, viser analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd for Søfartsstyrelsen. Da en af landets største maritime arbejdspladser ikke længere er med i statistikken, er konklusionen, at antallet af ansatte er uændret i den maritime industri, og at produktion og værdi steg for samfundet med flere milliarder kroner.

Med 40.907 beskæftigede er den maritime industri med værfter samt udstyrs- og serviceleverandører fortsat den ubetinget største sektor i det Blå Danmark, der i alt beskæftiger 101.855 ansatte. Det viser de nye opdaterede og officielle tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der er udarbejdet for Søfartsstyrelsen.

Tallene viser, at der samlet fra 2013 til 2014 er sket en jobnedgang i Det Blå Danmark på godt 5.531 medarbejdere, heraf er der sket en nedgang på 2.146 personer i den maritime industri, fra 43.053 i 2013 til 40.907 i 2014.
”Men nedgangen svarer i store træk til, at en af landets største maritime arbejdspladser rent statistisk nu er placeret under andre branchekoder og derfor ikke længere optræder under Det Blå Danmark. Derfor er antallet af ansatte i den maritime industri snarere uændret,” forklarer adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Produktionen i den maritime industri er steget fra 88 mia. kr. til 91 mia. kr., og i samme periode er bruttoværdtilvæksten i den maritime industri steget fra 28,5 mia. kr. til 33 mia. kr.

”Det betyder kort og godt, at den maritime industris samlede bidrag til det danske samfund og branchens samlede produktion og salg er steget med flere milliarder kroner. Det er sket på trods af svære og urolige tider på verdensmar-kedet. Det vidner om, at branchen er særdeles effektiv og har produkter og serviceydelser, hvor der er stigende efterspørgsel,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

”Vi kunne endda have haft vækst i antal ansatte, hvis vi havde haft en montørordning, hvor maritime montører får samme vilkår som søfolk. Vi ser i stedet, at maritime virksomheder nedlægger jobs i Danmark og i stedet hyret montører rundt om verden. Den udvikling vil fortsætte og koste flere danske arbejdspladser, men endnu værre er det, at vi mister innovationsevne, fordi vi ikke får hjemtaget viden til Danmark fra de sejlende skibe, og innovation er vores vigtigste konkurrenceparameter,” siger Jenny N. Braat.

Opgørelse over ansatte, produktion og bruttoværditilvækst i Det Blå Danmark (direkte og indirekte), for 2014 excl. en af landets største arbejdspladser i den maritime industri. 

Opgørelser i total for
direkte og indirekte tal

Maritim industri i fed

Ansatte
2014

Ansatte
2013

Produktion
(omsætning)
2014 (mio.kr.)

Produktion
(omsætning)
2013 (mio.kr.)

Bruttoværdi-
tilvækst
2014 (mio.kr.)

Bruttoværdi-tilvækst
2013 (mio.kr.)

Skibsbygning

5.739

5.880

9.230

9.352

3.752

3.118

Udstyr og service

35.168

37.173

81.995

78.980

29.229

25.470

Skibsfart

21.607

18.804

206.018

137.387

23.665

8.095

Olie og gas

4.770

9.318

42.725

52.338

35.256

40.737

Hjælpeerhverv

34.571

36.711

54.197

45.850

27.527

24.115

Det Blå Danmark

101.855

107.386

394.165

323.905

119.418

101.434

 

Læs nyheden fra Søfartsstyrelsen og se hele rapporten her