Del:

5 mio. ekstra i maritim omstillingspulje

Erhvervs- og Vækstministeriet har i dag offentliggjort, at regeringen og Enhedslisten er blevet enige om at afsætte yderligere fem millioner kr. til den maritime omstillingspulje for Det Blå Danmark i 2013. Den maritime omstillingspulje, som er et led i udmøntningen af regeringens vækstplan for Det Blå Danmark, skal støtte konkrete demonstrationsprojekter og bidrage til grøn omstilling af skibsfarten. De oprindelige 20 mio. kr. i den maritime omstillingspulje blev i juni i år tildelt i alt seks grønne maritime projekter.

De ekstra fem millioner til den grønne maritime omstillingspulje vil blive uddelt efter en ansøgningsrunde, som gennemføres i løbet af efteråret.

Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om yderligere midler til grøn maritim omstilling af Det Blå Danmark er et led i en bredere aftale om midler til grøn omstilling på i alt 130 mio. kr. for perioden 2013-2016.

Se pressemeddelelsen fra Erhvervs- og Vækstministeriet her.