Del:

Årsmøde: Fra værftsnation til maritim nation med succes

Flere talere på Danske Maritimes årsmøde 20. maj 2015 fortalte om den udvikling, den maritime industri har gennemgået med stor succes de sidste 20-30 år, hvor der er vokset nye stærke virksomheder ud af de gamle værfter, og hvor de maritime virksomheder i dag har et samlet større overskud og højere produktivitet end de værfter, de har erstattet.

Thomas Roslyng Olesen, ph.d. fra CBS Maritime, talte om Danmarks forvandling fra en værftsnation til en maritim nation. Hans budskab var, at de virksomheder, der er opstået ud fra de gamle store værfter, tjener flere penge, har nogenlunde samme omsætning, færre medarbejdere og samlet set en højere produktivitet. Det er desuden medarbejdere med en helt anden uddannelsesprofil med længerevarende uddannelser end tidligere, hvor der var en hovedvægt af værftsarbejdere i blåt arbejdstøj.

Dyrt at udvikle nyt hele tiden

Thomas Roslyng Olesen slog fast, at den maritime industri er en succeshistorie i forvandling. Fra at være en fremstillingsindustri til at være en vidensindustri, der i højere grad fremstiller systemer end enheder og serviceydelser frem for udelukkende produkter. Der ligger dog store udfordringer foran industrien. En af de største er at have råd til at blive ved med at produktudvikle, en anden er de juridiske udfordringer, der ligger i eksempelvis at udbyde life-time serviceydelser, når et skib skifter hænder flere gange i dets levetid.

Mønstereksempel på at vinde på globalisering

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen slog samme tone an og talte om den forvandling, industrien har været igennem de sidste 20-30 år, efterhånden som de store værfter blev blæst omkuld af globaliseringen, som hun udtrykte det.

Ministeren kaldte den maritime industri for et mønstereksempel på, hvordan det kan lade sig gøre at vende en branche med succes. Hun mener, det i høj grad skyldes innovative virksomheder og personer, som har kunnet tage over, hvor de store værfter slap, og har formået at genopfinde den maritime industri.

Stolt af den maritime industri

Sofie Carsten Nielsen bemærkede, at regeringen er meget opmærksom på den maritime industri som en rigtig vigtig sektor med mange arbejdspladser og fortsatte muligheder for at udvikle sig, ikke mindst fordi branchen står for grønne teknologier, der er voksende efterspørgsel efter. Hun fremhævede den maritime industri som særlig omstillingsparat, noget som andre brancher kunne lære noget af, og som hun personligt er meget stolt af at kunne fortælle om, både rundt om i landet og ude i verden.

Politikerdebat om EU-udbud, montørordning og finansiering

Under den afsluttende debat mellem fire folketingspolitikere kom de hver især med bud på, hvordan de fra Christiansborg kan sikre den bedst mulige fremtid for den maritime industri.

Nadeem Farooq (R) nævnte, at rammevilkårene skal blive endnu bedre for at sikre den maritime industris styrkeposition. Han fremhævede tre vigtige emner: Forudsigelighed for erhvervet, omfavne ny teknologi i branchen og sikre nødvendige kompetencer.

Bjarne Laustsen (S) roste den maritime industri for at skabe vækst i vandkantsdanmark, og han bemærkede, at regeringen har lyttet meget til branchen igennem vækstplaner osv. Han nævnte tre emner, som han særligt mener bør have øget bevågenhed: Finansiering, montørordning og udbudsreglerne på forsvarsområdet, hvor han ikke mener, det giver mening som eneste EU-land at udbyde 53 flådefartøjer – ikke mindst, når vores værfter ikke har mulighed for at byde på andre landes krigsskibe.

Torsten Schack Pedersen (V) forklarede, at fordi den maritime industri er så stor og vigtig for Danmark, plejer der at være politisk stabilitet omkring erhvervet, og partierne plejer at kunne indgå brede aftaler. Han kom også ind på det aktuelle udbud af forsvarets skibe og bemærkede, at det jo ikke er første gang, at kammeradvokaten har bragt politikerne i en vanskelig situation.

Peter Skaarup (DF) roste den maritime industri for at have udviklet en branche med succes på trods af dårlige odds. Han nævnte den maritime montørordning som et tiltag, der har været lige længe nok undervejs, og som det under de kommende finanslovsforhandlinger bare gælder om at komme i gang med. Om overimplementering i EU på forsvarsområdet sagde han, at det er hammerdyrt for Danmark, og at han ikke har set samme ivrighed i andre lande, han har besøgt, senest Frankrig.

Fra venstre: Nadeem Farooq (R), Bjarne Laustsen (S), Jenny N. Braat, Torsten Schack Pedersen (V), Peter Skaarup (DF), Thomas S. Knudsen.

Indlæg fra andre

Adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, var ordstyrer for dagens mange indlæg, og Danske Maritimes formand Thomas S. Knudsen bød velkommen. Der var endvidere indlæg fra Head of Shipping Søren Geertsen, Danske Bank, adm. direktør Anders Ørgaard Hansen, OSK-ShipTech, CEO Steffen Jacobsen, Evergas, og cheføkonom Allan Lyngsø Madsen, Dansk Metal.

Se et udvalg af fotos fra årsmødet

Hent Danske Maritimes årsberetning