Del:

Årsmøde: Politikere i debat om maritim fremtid


Fra venstre Bjarne Laustsen (S), Torsten Schack Pedersen (V), Hans Christian Skibby (DF) og Martin Lidegaard (R)

De fire folketingspolitikere, som deltog i debatten som afslutning på Danske Maritimes årsmøde 20. april 2016 var uanset partiforskelle enige om, at der skal satses på det Blå Danmark, og at det er vigtigt med gode rammevilkår.

Jenny N. Braat, adm. direktør for Danske Maritime, bad de fire politikere om hver især at komme med deres bud på, hvad de kan gøre for at styrke det maritime erhverv fremadrettet. Herunder er uddrag af deres svar.

Martin Lidegaard (R) tog fat i industrien og forandringshastigheden:

” I er jo et af de områder, vi skal leve af i fremtiden. Men ting går stærkt. Hvad vi har skabt af velfærd de sidste 1000 år, bliver behovet fordoblet for i de næste 15 år. Og hvis væksten skal blive til gavn, skal den være bæredygtig på alle fronter, det være sig økonomisk, socialt samt miljø- og klimamæssig.”

Bjarne Laustsen (S) slog ned på behovet for en maritim montørordning:

”Det ærgrer mig, at vi endnu ikke er kommet igennem med den montørordning, men jeg er fortrøstningsfuld over for, at vi får den på dagsorden igen. Vi kan få meget til at ske, når vi går sammen om en sag i de forskellige partier, og jeg ser for mig, at montørordningen kan komme på bordet igen som en del af andre initiativer”.

Hans Christian Skibby (DF) afventede den lovede blå vækstplan:

”Vi ved godt, at der er mange jobs og udfordringer i den maritime industri, men vi skal sørge for finansiering af mulige politiske initiativer, krone for krone. Derfor venter vi spændt på den blå vækstplan, som også denne regering har lovet.”

Torsten Schack Pedersen (V) ønskede mere vækst:

”Vi har rundet det ottende kvartal med vækst og dalende ledighed, men vi har brug for en aktiv vækstdagsorden, fordi vi har udsigt til at blive det land i OECD med den sjette laveste vækst, og vi balancerer hele tiden på kanten af, at det går i den forkerte retning.”

Det Blå Danmark ikke en politisk kampplads

Torsten Schack Pedersen slog som afslutning på debatten fast, at der grundlæggende er stor politisk enighed om behovet for en stærk maritim sektor.

”Det Blå Danmark er ikke en politisk kampplads. Kursen har været den samme, uanset hvem, der har siddet ved roret i de sidste mange år.”

Jenny N. Braat tog det sidste ord i debatten:

”Jeg vil glæde mig over den politiske opbakning til Det Blå Danmark. Så skal vi bare finde ud af, hvad der konkret er opbakning til!”