Del:

Afslutningskonference for PROTEUS-projektet

Torsdag den 12. december 2013 afholdes afslutningskonferencen for PROTEUS i Rederiforeningens lokaler i Amaliegade 33 i København.

Konferencen, der har titlen ’World-Class Servitisation: Methods, Cases and Partnerships’, er PROTEUS-projektets vigtigste milepæl, hvor vi præsenterer projektets mange resultater og inviterer vores industripartnere til at bidrage med deres refleksioner over projektet samt erfaringer med at udvikle og tilbyde integrerede produkt/service-løsninger.

Vi glæder os desuden til dagens keynote speech fra Rolls Royce, som er nok et af de mest kendte eksempler på succesfuld ”servitisation”.

Det opdaterede program har flere industribidrag fra PROTEUS-konsortiet, så der er lagt op til en særdeles spændende dag med gode muligheder for erfaringsudveksling.

Vi sørger for, at deltagerne ikke går tomhændet hjem efter konferencen, da vi lancerer – og uddeler – de fem sidste workbooks i PROTEUS-serien samt et værktøj til PSS-konceptudvikling, som er baseret på vores empiri fra projektet.

Deltagelse i konferencen er gratis, men pladserne er begrænsede. Tilmeldingen foregår efter først til mølle-princippet. Vi forbeholder os retten til at reservere pladser til konsortiets partnere.

Se programmet for konferencen her.

Tilmeldingen foregår via: proteusconference2.eventbrite.com.