Del:

Alfa Lavals Test & Training Center

Det var en stor dag, da Alfa Laval løftede sløret for sit nye Test & Training Center i Aalborg 15. januar 2014. En skibsmotor på 2 megawatt monteret på land skal fremover være grundlaget for koncernens udvikling af maritim miljøteknologi.

Hvad er mon den største udfordring, når man skal udvikle nye miljøteknologier til skibsfarten? Det er, at testobjekterne har tendens til at sejle rundt på verdenshavene til gavn for rederiernes økonomi. Og hvordan løser man så det problem? Hvis man er Alfa Laval, køber man en skibsmotor på 2 Megawatt hos MAN af den type, der almindeligvis gør tjeneste i en stor passagerfærge, og så monterer man den i en fabrikshal på kajen i Aalborg, hvor man laver et fuldt monitoreret maskinrum som på et rigtigt skib. Oven i købet ét, der kører på den billige, men i udgangspunktet ret forurenende, heavy fuel olie, som er den internationale skibsfarts foretrukne drivmiddel. Så forsyner man motoren med alt, hvad der findes af moderne miljøteknologi. Og så har man faktisk verdens største og mest avancerede maritime testcenter på land.

180 gæster fra ind og udland kunne onsdag 15. januar 2014 ved selvsyn se, at koncernens 20 millioner kroners investering i fremtidens miljø virker efter hensigten, da Peter Leifland, divisions direktør for Alfa Laval Marine & Diesel, trykkede på startknappen og satte gang i den ni-cylindrede skibsmotor.

Enorm betydning
– Effekten af dette kan næppe overvurderes, siger siger Lars Skytte Jørgensen, som er vicedirektør for Alfa Laval Product Centre Boilers.

– Det betyder, at vi kan fremskynde vores forskning og udvikling til et helt nyt niveau. Intet andet anlæg i verden muliggør en så effektiv kombination af ressourcer, ekspertise og adgang 24 timer i døgnet alle årets dage. Det er simpelthen en ny æra for forskning og udvikling af maritim miljøteknologi. Og det er en æra der vil bringe helt ny ro og sikkerhed til vores kunder om, at de til hver en tid kan overholde et hvilket som helst miljøkrav, siger Lars Skytte Jørgensen.

Renere og mere effektiv
Gæsterne, der foruden pressen talte et stort opbud af både nationale og internationale sværvægtere i den maritime verden, blev i små grupper ført igennem de tre en halv etager i anlægget, og fik på den måde et indtryk af, hvordan man med moderne miljøteknologi er i stand til at forvandle heavyfuel ikke blot til fremdrift, men også til udstødningsgas med et minimum af miljøbelastning. Hvert enkelt led i processen er styret af højteknologiske produkter, som ikke blot er til gavn for miljøet, men som også har en betydelig gavnlig effekt på brændstofforbruget.

– Efter blot en halv times rundtur i vores nye anlæg, får man et fint indtryk af, hvor omfattende vores viden egentlig er, siger Lars Skytte Jørgensen.

– Centeret ligner faktisk et maskinrum, og man får et godt billede af alle forbindelserne. Ikke blot de fysiske, teknologiske forbindelser, men også dem der er mellem Alfa Lavals forskellige ekspertiseområder.

Imødekommer kundernes krav
– Energieffektiviteten er en af branchens største udfordringer i dag, og også en af de største muligheder for at skabe øget fortjeneste i forhold til konkurrenterne, siger Bodil Nielsen, udviklingschef for kedler, Alfa Laval.

– Her på centeret kan vi på ensartet og kontrolleret vis udforske og verificere interaktionen mellem de forskellige produkter. Også på tværs af proceslinjerne, og det vil sætte os i stand til langt hurtigere at kunne optimere det eksisterende udstyr til hinanden og også generere den viden, der skal til for at udvikle nye og endnu mere effektive produkter, siger hun.

Der er dog ingen tvivl om, at anlæggets stolthed og kernen i Alfa Lavals investering drejer sig om rensning af udstødningsgas. I hjertet af anlægget står den høje scrubber, som renser udstødningsgassen for de frygtede svovloxider (SOx).

Alfa Laval er allerede blandt de førende i verden, når det kommer til reduktion af SOx. Produktet kaldes Alfa Laval PureSOx. Men også på dette punkt, kan der ske forbedringer. Anlægget i Aalborg skal bidrage til at fastholde og forøge Alfa Lavals teknologiske og markedsmæssige forspring på dette område.

Nye miljøregler
– Fra 2015 træder der nye miljøregler i kraft, som drastisk reducerer den mængde SOx, som skibene må udlede i meget store dele af verdens kystnære farvande. Vi er fast besluttede på, at vi skal kunne hjælpe vores kunder med at overholde disse krav med gennemtestede løsninger, forklarer Jens Peter Hansen, der er udviklingschef hos Alfa Laval Exhaust Gas Cleaning.

– Scrubberteknologi har allerede vist sig at være både effektiv og rentabel for os. Og centeret her giver os en unik mulighed for yderligere at raffinere vores teknologi, så vi i fremtiden kan levere endnu bedre scrubbere, siger udviklingschefen, der glæder sig til at komme i gang med arbejdet på det nye center.

Vigtigheden af PureSOx teknologien understreges af, at Alfa Laval allerede har modtaget betydelige ordrer på scrubbers fra nogle af verdens store rederier, således har f.eks. DFDS og det Rotterdam baserede rederi Spliethoff for nyligt lagt deres anden ordre på scrubbers til deres fartøjer hos Alfa Laval, og som enhver købmand ved, er de bedste kunder, dem der kommer igen.

– Det er en enorm fordel i forhold til konkurrenterne, at vi udover flere installationer til søs på både 2-takts og 4-takts motorer, har vores scrubber stående på land, så vi hele tiden kan justere på parametrene og se, hvad der sker under forskellige forhold. Vi forventer at blive meget klogere og dygtigere i fremtiden, siger Jens Peter Hansen.

NOx out
Det er ikke blot udledningen af SOx, der er fokus på hos den internationale skibsfartsorganisation IMO. Fra 2016 kommer der sandsynligvis også skrappe begrænsninger på udledningen af nitrogenoxider (NOx). Også på dette område er Alfa Laval med helt fremme i feltet med en stærk ambition om at blive endnu bedre. Til det formål er Alfa Laval i samarbejde med firmaet Haldor Topsøe i fuld gang med at udvikle en katalysator, også kaldet Selective Catalytic Reduction (SCR) som i princippet minder om dem, man finder på biler. Blot er der den forskel, at brændstoffets renhed er betragteligt lavere, og opgaven derfor tilsvarende større.

Undervisning og udvikling
Fremtidens kunder hos Alfa Laval Marine skal ikke bare købe produkterne, montere dem og så ellers finde ud af, hvordan man bruger dem hen ad vejen. Som navnet Test & Training Center mere end antyder, er der i forbindelse med centeret oprettet undervisningslokaler, hvor man kan blive uddannet i brugen af den nyeste miljøteknologi.

I bund og grund minder lokalerne om broen på et skib, hvorfra man kan monitorere, hvad der foregår nede i maskinrummet og ved hjælp af avanceret computerudstyr kontrollere processen i alle led fra asfalttung heavyfuel til miljøvenlig energi. Her vil kundernes teknikere, inspektører og skibsbyggere i fremtiden få en grundig, praktisk indføring i, hvordan man konfigurerer og justerer komponenterne til forskellig brug og formål.
Samtidig vil undervisningscenteret indgå som en vigtig del af Alfa Lavals egen forskning og udvikling, som blandt andet skal ske i samarbejde med kunder, samarbejdspartnere og Aalborg Universitet.

Certificeret kraft-varmeværk
Det siger næsten sig selv, at forskning og udvikling af miljøteknologi er til gavn for både miljø og forretning. Men at lade en stor brændstofmotor køre for fuld kraft uden at udnytte energien, ville ikke være i tråd med Alfa Lavals værdier.

– Når motoren nu ikke skal drive et skib fremad, så har vi sat den til at trække en 2 megawatt stor generator, og al den elektricitet sælger vi til Himmerlands Energiforsyning. Tusind timers drift generer el der svarer til 375 familier forbrug, fortæller udviklingschef for kedler, Product Centre Boilers, Bodil Nielsen fra Alfa Laval i Aalborg.

Den overskydende varme går heller ikke til spilde. Den kommer fjernvarmeabonnenterne i Aalborg til at lune sig ved. Der er nok til ca. 100 familier.

Kilde: Alfa Laval