Del:

Almindelige betingelser for reparations- og ombygningsarbejder på skibe

Højesteret afsagde i februar 2014 en dom om, hvorvidt Danske Maritimes “Almindelige betingelser for reparations- og ombygningsarbejder på skibe” var vedtaget i en tvist mellem et skibsværft og et rederi. Dommen er interessant, idet den påpeger en række kriterier, der skal være opfyldt fra værftets side for, at en anvendelse af aftalebetingelserne kan gøres gældende over for et rederi, der efterfølgende vil modsætte sig dem.

Højesterettens afgørelse viser, at der i retspraksis stilles strenge krav til vedtagelse af brancheforeningers egne standardbetingelser. Dette gælder også, selvom aftalebetingelserne er skrevet ind som en integreret del af tilbuddet. Særligt når der indgås kontrakt med rederier, som man ikke har et løbende samarbejde med, og hvor der ikke forhandles vilkår over længere tid (typisk ved havariarbejder), skal værfter være opmærksomme på:

  • at det ikke er nok, at aftalebetingelserne er angivet som en del af reparationstilbuddet
  • at man tillige bør sikre, at aftalebetingelserne medsendes tilbuddet
  • at det fremgår af fremsendelsesbrevet, at aftalebetingelserne er medsendt

Herudover anbefales det:

  • at man sørger for, at rederiets repræsentant (typisk rederiinspektøren) kvitterer for modtagelsen af aftalebetingelserne ved anvendelsen af den af Danske Maritime udarbejdede kvitteringsblanket
  • at aftalebetingelserne lægges op på værftets hjemmeside, så rederierne ikke kan undskylde sig med, at vilkårene ikke er tilgængelige

Se dette notat udarbejdet af Henrik Thal Jantzen fra Kromann Reumert for en kort gennemgang af sagen, afgørelsen og konsekvenser af betydning for værftsbranchen.

“Almindelige betingelser for reparations- og ombygningsarbejder på skibe” kan hentes her