Del:

Analyse: Den globale maritime håndværker er en mangelvare

Fremtidens maritime håndværker skal også have færdigheder inden for sprog, kommunikation og projektledelse.

Der bliver brug for mange flere maritime håndværkere med globalt udsyn i fremtiden i takt med, at virksomhederne i den danske maritime industri vokser.

Men faglærte er i stigende grad en mangelvare, og det kan true branchens vækst. Derfor er der brug for en målrettet indsats for at sikre, at den maritime industri har den nødvendige arbejdskraft i fremtiden, konkluderer en ny analyse fra Oxford Research, og som omtales i bladet Søfart.

Analysen er bestilt af brancheorganisationen Danske Maritime og en række maritime uddannelsesinstitutioner og indgår i projektet ’Fremtidens Maritime Håndværker’.

”Ideen er at lave et projekt, hvor vi sikrer, at der er håndværkere til den maritime industri fremadrettet. Det drejer sig ikke kun om antal, men også om, at de har de rette kvalifikationer. For det nytter ikke, at vi bare uddanner i én retning, hvis fremtiden viser, at man har behov for, at de unge mennesker har en anden uddannelse,” siger Jenny N Braat, adm. direktør i Danske Maritime.

De omkring 1.100 virksomheder i den danske maritime industri beskæftiger i dag henved 40.000 medarbejdere. Heraf udgør de faglærte en forholdsvis stor andel – op imod 43 procent – og inden for underbrancher som skibsbygning er omkring halvdelen faglærte.

”Behovet for faglærte arbejdere herhjemme generelt bliver et problem, fordi der er stor mangel på dem,” siger Jenny N. Braat. Hun peger på flere tiltag for at komme problemet i forkøbet:

”Det ene er, at man skal sikre sig et stærkt samarbejde mellem skoler og erhvervsliv. Det næste, der er vigtigt, er at se på, hvilke kompetencer, som de unge mennesker skal have. Det kan eksempelvis være maskinprogrammering og styring af robotter.”

”Men der bliver også behov for, at de unge har nogle lidt mere ’bløde’ kvalifikationer som sprog, for vi er jo om noget et globalt erhverv. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi har unge, som er fleksible og kan rejse ud i verden og tale et andet sprog end dansk. Så vi stiller øgede krav til en håndværker fremadrettet, end man tidligere har set,” siger Jenny N. Braat.

Ovenstående er uddrag fra bladet Søfarts artikel, download hele avisopslaget som pdf

Download rapporten ’Fremtidens faglærte til den maritime industri’ som pfd