Del:

Ballastvand et aktuelt emne på Kronprinsparrets USA-besøg

I denne uge deltager Danske Maritime i en dansk erhvervsdelegation til USA, hvor Kronprinsparret står i spidsen for et erhvervsfremstød med fokus blandt andet på ma-ritime erhverv.

”Det er centralt at sikre, at de amerikanske myndigheder gør sig klar til at acceptere udstyr fra danske producenter, der længe har været klar til at levere udstyr, som op-fylder ballastvandskonventions krav,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Mari-time.

Hun sigter på danske producenters drøftelser med amerikanske U.S. Coast Guard om at opnå godkendelser på det amerikanske marked.

Ballastvandskonvention træder i kraft om et år, og i løbet af dens første fem år skal omkring 50.000 tusind skibe have installeret behandlingsanlæg, der kan rense ballast-vandet for invasive arter.

Danske virksomheder har i mange år udvikle disse nye typer anlæg, og der er god udsigt til, at investeringer bærer frugt både for danske eksport og beskæftigelse og for havmiljøet i hele verden.

Blandt de danske producenter af ballastvandsanlæg er Alfa Laval, Bawat A/S og DESMI Ocean Guard A/S.

De fleste anlæg skal monteres i forbindelse værftsbesøg, hvilket er godt nyt for værftsbranchen, der for tiden mærker en betydelig nedgang i såvel nybygning som vedligeholdelsesarbejder.