Del:

Besøg hos den tyrkiske skibsbygningsindustri i Istanbul

Besøget i Istanbul er arrangeret til at finde sted den 23.-24. maj 2016 og sigter på at henvende sig både til maritime industrivirksomheder, som ikke på nuværende tidspunkt har forretningsmæssig kontakt til den tyrkiske skibsbygningsindustri, og til virksomheder, som allerede har sådanne forbindelser, herunder bl.a. via lokal tilstedeværelse. Udover besøg på værfterne i området er der også arrangeret en netværksmiddag, hvor deltagerne også får mulighed for at møde repræsentanter for den tyrkiske skibsbygningsindustri. Desuden vil delegationen få mulighed for at besøge GISBIR, som er brancheforening for den tyrkiske værftsindustri.

Pris for deltagelse i besøget er 10.000 kr. for Danske Maritimes medlemsvirksomheder (12.500 kr. for ikke-medlemmer). Flybillet og hotelophold er ikke inkluderet i prisen. Prisen er fastsat ud fra deltagelse af 8 virksomheder. Generalkonsulatet fremsender senere forslag til hotel og yderligere oplysninger om praktiske forhold.

Invitationsbrev på engelsk, et foreløbigt program samt registreringsskema finder du her. Generalkonsulatet vil udsende invitationen til lokale kontorer/filialer for danske maritime virksomheder i Istanbul-Tuzla-området. Tidsfrist for tilmelding til besøget er senest torsdag den 7. april 2016.

Spørgsmål er velkomne og kan stiles til:

Klaus Rostell: kro@danskemaritime.dk