Del:

Besynderligt at staten sender forsvarets skibe i EU-udbud

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 11. maj 2015:

Af Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime

Den danske regering har i de seneste år bevæget sig ud på en besynderlig rejse, hvad angår udbud af Søværnets opgaver, såsom vedligeholdelse og ombygningsopgaver af Søværnets skibe.

Alle andre lande inden for Den Europæiske Union udbyder ikke sådanne opgaver, idet de anses for at være af strategisk betydning for det enkelte lands sikkerhed.

Danmark er det land i EU, som har den længste kyststrækning at dække, både hvad angår forsvar og sø-redningstjeneste. Derfor vil der aldrig kunne herske tvivl om, at Søværnet er et strategisk vigtigt værn for Danmark og – skulle man mene – endda nok det vigtigste værn.

Spørger man jurister med kendskab til den maritime industri og ser på, hvad der sker i EU i øvrigt, kan der ikke herske tvivl om, det er en politisk afgørelse, om Søværnets flåde og de kompetencer, som knytter sig til disse skibe, er vigtige for Danmark og dermed falder inden for Romtraktatens § 346 og således ikke skal udbydes i EU-udbud.

I alle andre EU-lande, heriblandt Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien – lande, der som Danmark selv kan bygge skibe og vedligeholde deres egen flåde – lader der ikke til at være tvivl om, at deres flåde er strategisk vigtig, og at den falder inden for § 346.

Desværre har Forsvaret en politisk ledelse, som af Kammeradvokaten er blevet rådet til at udbyde denne type opgaver i EU-udbud. Det må være det samme trick, som man benytter i tips, når man helgarderer sig – denne gang blot politisk. Men set ud fra en forsvarsmæssig synsvinkel har vi blottet os.

Danmark er igen det land i Europa, som overimplementerer og sælger ud af egne værdier – og endda uden grund. Danske værfter er internationalt konkurrencedygtige, ingen tvivl om det, og de skal nok klare sig. Men vi risikerer, at Danmark om ti år ikke har kompetencerne til at bygge og vedligeholde Forsvarets flådefartøjer. Derigennem gør staten sig afhængig af udenlandske værfter, og endda formentligt til samlet set betragtelig højere omkostninger.

I forbindelse med en konkret opgave netop udbudt af Forsvaret vil man gennem opgaven, hvis den bliver placeret i Danmark, være med til at fastholde eller skabe 1.000 arbejdspladser i Danmark, mange af dem i udkantsområderne. Desuden vil staten få cirka 40 procent af omkostningerne retur i form af skatteindtægter, altså hvis opgaven bliver lagt i Danmark. Så det er i virkeligheden de danske skatteydere, som er til grin, når man udbyder i EU, uden at det er nødvendigt.

Forsvaret er i gang med at skyde sig selv i foden med et dobbeltløbet gevær. Dobbelt, fordi det på sigt vil være en seriøs svækkelse af det danske forsvar og samtidig en større omkostning for skatteborgerne.