Del:

Blå fremtidsforsker udfordrer den maritime industri

En af verdens mest anerkendte maritime fremtidsforskere indleder 2. dagen på Danish Maritime Technology Conference. Tør du overhøre hende?

Der er nærmest garanti for en indsigtsfuld, underholdende og for nogle sikkert skræmmende halv time, når den blå verdens nok mest anerkendte fremtidsforsker, Kate D. Adamson, indtager podiet torsdag morgen den 27. oktober 2016 på 2. dagen af Danish Maritime Technology Conference under DMD.

Hun er CEO for Futurenautics Group og medlem af et internationalt netværk af fremtidsforskere The Futures Agency. Hun har rådgivet store virksomheder inden for dagligvarer, medicin, teknologi samt ikke mindst shipping og den maritime industri, hvor hun har udbredt sig om forandringer og sammenhænge i den globale økonomi, teknologi og strategisk forretningsudvikling.

Forandringer kræver nyt ‘mind set’
I et nyligt interview om udfordringer i shipping taler hun om dramatiske forandringer, der udspringer af ny teknologi, herunder Big Data, som hun kalder en ny og smart måde at få svar på spørgsmål, som man længe har ønsket at stille.

Hun taler om, at det afgørende ikke bliver at anvende teknologien i sig selv, men at søge en helt ny opfattelse, et nyt ’mind set’, for eksempel ved at se med nye øjne på kundernes behov i forhold til den ydelse, man traditionelt har leveret. For shipping handler det ifølge Kate D. Adamson om at komme væk fra tanken om blot at flytte varer fra A til B samt at købe og sælge skibe. Man skal hellere se på hele værdikæden og gentænke måden at levere varen på.

Åbensindet og cybersikkerhed
Kate D. Adamson taler meget om at være åbensindet og at tage ved lære af andre brancher. Om udfordringer med at tiltrække arbejdskraft i fremtiden påpeger hun, at det ikke er sundt for en branche at leve så meget i sin egen verden, som shipping og den maritime industri gør. Nutidens unge vil ikke acceptere at skulle stå 30 år bag roret, før de bliver lyttet til, siger hun. Den ’blå’ verden har brug for at kunne sluse folk ind i branchen frem for at bygge alt op om, at de skal være der hele livet.

Et andet emne, som ligger Kate D. Adamson meget på sinde, er cybersikkerhed. Hun kalder det en gigantisk trussel for skibsfarten, som industrien virkeligt har brug for at tage hånd om.

Mød Kate D. Adamson på Danish Maritime Technology Conference den 27. oktober 2016

Læs interview med og om Kate D. Adamson i julinummeret af Futurenautics

Se video-interview med Kate D. Adamson om fremtiden for shipping