Del:

Blå spor i finanslovsforhandlinger om fordeling af forskningsreserven

Regeringen har den 22. oktober indledt finanslovsforhandlinger med Folketingets partier om fordelingen af 859 millioner kroner i 2014 fra forskningsreserven.

Regeringen har offentliggjort et oplæg til fordelingen af forskningsreserven i 2014. I oplægget indgår forslag om oprettelse af fire INNO+-samfundspartnerskaber i 2014, hvoraf det ene omhandler initiativet vedrørende Det Blå Danmark, ‘Blå arbejdspladser via grønne løsninger’. Der er ikke sat beløb på de offentlige investeringer i samfundspartnerskaberne, men i aftalen om den nye Danmarks Innovationsfond fremgår det, at højst en tredjedel af fondens midler kan anvendes til samfundspartnerskaber. Danmarks Innovationsfond får i 2014 et samlet budget på 1,6 milliarder kroner.

Regeringens oplæg indeholder desuden forslag om, at “der tilføres 30 mio. kr. til forskning i transport og logistik, herunder maritim forskning (Det Blå Danmark)”.

Finanslovsforhandlingerne pågår henover de næste uger, og det endelige finanslovsforslag forventes offentliggjort ultimo november.

Se pressemeddelelsen fra Uddannelsesministeriet og oplægget til fordeling af forskningsreserven her.