Del:

Blåt samfundspartnerskab skal sætte skub i grøn teknologi og skabe job

Det Blå Danmarks INNO+ ansøgning til InnovationsFonden er nu afsendt på vegne af partnerskabet Blue INNOship. Partnerskabet skal skabe vækst og beskæftigelse ved at udvikle grønne maritime løsninger og har et samlet budget på knap 120 mio. kroner, hvoraf InnovationsFonden søges om 50 mio. kr.

Partnerskabet Blue INNOship består af Alfa Laval, MAN Diesel & Turbo, Hempel, OSK-ShipTech, A.P. Møller-Mærsk, TORM, GTS institutterne FORCE Technology, Teknologisk Institut og DBI. Dertil kommer deltagelse fra Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Copenhagen Business School. Partnerskabets formand er Lars Bo Jensen fra MAN Diesel & Turbo.

Aktiviteterne i Blue INNOship fordeler sig på 16 projekter, hvor rederier, leverandører, underleverandører, GTS institutioner og universiteter deler og udvikler viden og kompetencer inden for fem arbejdspakker, der blandt andet adresserer behovet for at udvikle bedre metoder til reduktion af emissioner, udvikle løsninger, der muliggør udnyttelsen af alternative brændstoffer samt performance optimering.

“Vi er meget tilfredse med at Det Blå Danmark har strikket et ambitiøst fælles projekt sammen, hvor både små og store virksomheder samarbejder om at gøre skibsfarten grønnere og samtidig skabe vækst og beskæftigelse samt udvikle kompetencer, der er væsentlige i den globale konkurrence,” siger adm. Direktør i Danske Maritime, Jenny N. Braat.

Ud over ovenstående virksomheder deltager 20 leverandører, heraf 13 SMV’er, og 4 rederier i de 16 projekter. I Blue INNOship er fokus på efterspørgselsdrevne aktiviteter, der løses gennem tæt samarbejde mellem rederier, leverandører – både store og små – på den ene side og GTS institutter og universiteter på den anden side. Således er der universitets- eller GTS-deltagelse i alle projekterne. Samtidig er der en høj inddragelse af virksomheder udenfor kernegruppen, idet disse deltager i 11 af de 16 projekter.

“Når vi forener vores kræfter i så bredt et samfundspartnerskab, så kan vi nå rigtig langt til gavn for miljø, vækst og beskæftigelse på én gang. Fra skibsfartens side ser vi med stor interesse frem til at følge og ikke mindst tage aktiv del i Blue INNOship,” siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen.

Til dette supplerer Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i Dansk Metal: “Den maritime branche beskæftiger allerede i dag tusindvis af vores medlemmer. Virksomhederne har høj produktivitet og er drevet af innovation – især indenfor grønne løsninger. Vores forventning og håb er, at Blue INNOship-projektet vil være med til at skabe endnu højere vækst og endnu flere arbejdspladser her i Danmark.”

Om INNO+
INNO+ er regeringens omfattende innovationsprojekt, der blev offentliggjort sidste efterår. Projektets maritime del har i høj grad fokus på energieffektivitet og reduktion af røggasemissioner. Efterfølgende har Danmarks Rederiforening og Danske Maritime i samarbejde med Søfartsstyrelsen og Dansk Metal og med støtte fra Den Danske Maritime Fond nedsat et sekretariat med det formål som facilitator at skabe fundamentet for et bredt ‘blåt’ INNO+projekt.

Kilde: Pressemeddelelse fra INNO+-sekretariatet