Del:

Ingeniør C.A. Møllers Uddannelsesfond
Fonden har til formål at uddele uddannelsesstipendier til unge med tilknytning til den danske maritime industri.

Der gives støtte til:

  • Studerende ved videregående maritime uddannelser.
  • Praktikophold eller udenlandsrejser i forbindelse med den videregående maritime uddannelse, f.eks. for maskinmestre.
  • Støtten gives fortrinsvis til ansatte og børn af ansatte ved danske værfter eller maritime virksomheder.

Der er løbende uddeling af stipendiet

Ansøgning:
Ansøgningsformularen udfyldes og indsendes sammen med en motiverende ansøgning til info@danskemaritime.dk

C.A. Møllers Fond ansøgningsskema