Del:

Danmark mødes med Kina i Shanghai om grøn skibsbygning

år erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen besøger Kina i denne uge, er den danske maritime industri og øget samarbejdet med kinesiske værfter i centrum.

Den 20. maj 2016 er der seminar på Shanghai Waigaoqiao Shipyard om grøn skibsbygning med deltagelse af den danske minister og hans kinesiske kollega. Seminaret finder sted som opfølgning på det Memorandum of Understanding (MoU), som blev underskrevet af danske og kinesiske regeringsrepræsentanter under det danske statsbesøg i Kina i april 2014.

Vigtig milepæl i samarbejdet med Kina

”Seminaret om grøn skibsbygning er en af flere vigtige milepæle i det stigende og stadig mere nære samarbejde mellem den danske og kinesiske maritime industri. Det er en unik lejlighed for danske maritime virksomheder for at drøfte muligheder og udfordringer om klima- og miljørigtige løsninger med repræsentanter for verdens største værftsnation, som Kina jo er. Derfor hilser vi det velkomment, at seminaret er kommet i stand,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Hun skal selv på banen med et indlæg om nye muligheder for at bygge grønnere og mere energieffektive skibe. Jenny N. Braats indlæg kommer lige efter indlægget fra Søfartsstyrelsen om nye miljømæssige udfordringer og skibsfartens svar på dem.

Under seminaret vil også flere danske maritime virksomheder holde indlæg, herunder MAN Diesel & Turbo, OSK-ShipTech og Alfa Laval.

MoU’et om grøn skibsbygning

Det såkaldte Memorandum of Understanding, som blev indgået forrige år, har til formål at øge det gode samarbejde mellem danske og kinesiske virksomheder inden for grøn maritim teknologi og skibsbygning. Samarbejdsaftalen, som skulle gælde for en foreløbig toårig periode, skal dermed også fornyes nu.

Indholdet af samarbejdet består ifølge aftalen af at promovere partnerskaber mellem vigtige interessenter, herunder den maritime industri og universiteter. Meningen er blandt andet af udveksle information og dokumentation, der relaterer sig til grøn maritim teknologi og skibsbygning. Endvidere handler aftalen om at styrke det industrielle samarbejde på tværs af grænserne samt træning og uddannelse inden for grøn maritim teknologi og skibsbygning.

Konkret kan metoderne for samarbejdet indeholde:

– Stat-til-stat dialog
– Teknologiske samarbejdsinitiativer
– Fælles forsknings- og udviklingsprojekter
– Samarbejde med relaterede statsinstitutioner og/eller private virksomheder
– Fælles arrangerede seminarer
– Forslag om fælles investeringer