Hjem > Nyheder > Danmark og Indien indgår aftale om maritimt samarbejde
12. January 2017

Danmark og Indien indgår aftale om maritimt samarbejde

I dag er den første maritime samarbejdsaftale mellem Indien og Danmark underskrevet. Det skete under et erhvervsbesøg med den danske klima- og energiminister i spidsen.

Danske Maritime og den indiske maritime brancheforening Gujarat Maritime Board har her til formiddag torsdag den 12. januar 2017 underskrevet den første maritime samarbejdsaftale, i hvert fald i nyere tid, mellem Danmark og Indien.

Aftalen blev underskrevet af adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, og Mr. Ajay Bhadoo, IAS – VC&CEO, GMB, Gujarat Maritime Board, med overværelse af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og Union Minister Shri Nitin Gadakari, Government of India.

Det foregik under den store erhvervskonference Vibrant Gujarat 2017 i Ahmedabad, hvor Danmark for første gang er inviteret som partnerland.

”Den maritime industri er et vigtigt erhverv for Danmark med mange arbejdspladser og stort vækstpotentiale. Derfor er jeg glad for, at vi under vores besøg møder stor interesse om det maritime område fra både officielt og kommercielt hold. Jeg er også glad for, at industrien tager tråden op og får en samarbejdsaftale i stand,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Jenny N. Braat: Vi ser Indien som vækstmarked

Aftalen skal danne ramme for at opbygge samarbejde mellem den danske maritime industri og den indiske maritime industri i Gujarat inden for især grøn skibsbygning og bygning af skibe til søværn.

”Indien efterspørger særligt vores kompetencer inden for grøn teknologi til den kommercielle skibsfart samt design af moderne krigsskibe. Vi ser Indien som et vækstmarked. Men selv om vi nu er i dialog, kan der udmærket være lange udsigter til de første konkrete ordrer. Ting tager tid,” siger Jenny N. Braat.

Aftalen er en såkaldt Memorandum of Understanding (MoU). Den skal også danne ramme for samarbejde inden for teknologi, innovation og udvikling af udstyr, der kan styrke den maritime sikkerhed. Samarbejdet tænkes at ske i form af fælles projekter samt dialoger om politik og drøftelser af mere teknisk maritim karakter.

Flere danske maritime virksomheder driver forretning i Indien, herunder Hempel, Alfa Laval, DESMI, VIKING Life-Saving Equipment og Odense Maritime Technology (OMT). Blandt deltagerne i den danske erhvervsdelegation i denne uge er Wärtsilä Lyngsø Marine og OMT.

OMT fulgte trop med aftaler med to indiske skibsværfter

Senere samme dag indgik OMT samarbejdsaftaler med to indiske partnere, nemlig Garden Reach Shipbuilders & Engineering Ltd. og ABG Shipyard Ltd. Det skete i forlængelse af den generelle aftale mellem Danske Maritime og den indiske brancheforening.

”Vi har i forvejen aktiviteter i Indien, men ønsker bedre markedsadgang. Derfor er vi glade for ministerens engagement og Danske Maritimes forarbejde med at skabe rammer og aftalen, som vi kan arbejde videre med,” siger Erik Hansen, Vice President Project Execution, OMT.

Også fra Wärtsilä Lyngsø Marine er der tilfredshed med indsatsen.

”Det er meget positivt med ministerens aktive opbakning til den maritime industri, og at Danske Maritime får indgået denne samarbejdsaftale. Det vil uden tvivl gavne vores og den øvrige danske maritime industris indsats på det indiske marked,” siger adm. direktør Kjeld Dittmann, der også er formand for den europæiske maritime brancheforening SEA Europe.

Den indiske regering har tidligere lanceret The Maritime Agenda 2010-2020, som er en ambitiøs og samlet vision for hele den maritime sektor i Indien. Med planen planlægges anvendt 80 milliarder US-dollars til blandt andet at udbygge havne og udvikle shipping- og skibsbygningsindustrien.

Danske Maritime og Gujarat Maritime Board fungerer som koordinatorer for aktiviteterne under samarbejdsaftalen. Aftalen løber et år med mulighed for forlængelse.

Læs mere om besøget på ministeriets hjemmeside.

Besøg konferencens hjemmeside.

Læs mere om