Hjem > Dansk erhvervspolitik

Dansk erhvervspolitik

Som politisk talerør og central høringspartner for den danske maritime industri har Danske Maritime en række klare holdninger til, hvad en dansk erhvervsstrategi for Det Blå Danmark bør indeholde.

For Danske Maritime er hovedsigtet med erhvervsstrategien at styrke konkurrenceevnen og promovere Danmark som maritimt kompetencecenter. Med det som hensigt arbejder Danske Maritime for gode og stabile rammevilkår for virksomheder i den danske maritime industri.

Maritim montørordning
Der er behov for en “maritim montørordning”, hvor virksomheder, som sender medarbejdere ud på skibe for at vedligeholde, opgradere dem eller lignende får mulighed for at få forbedret deres lønkonkurrenceevne. Danske Maritime har i fællesskab med Dansk Metal udarbejdet et oplæg til en ordning.
Læs mere

Finansiering
En af de væsentligste forudsætninger for opretholdelse og indfrielse af den danske maritime industris vækst- og beskæftigelsespotentiale er, at finansieringsmulighederne i tilstrækkelig grad imødekommer industriens særegne behov og udfordringer. Her kan der være tale om tilførsel af kapital til forskning og udvikling samt til finansieringen af det endelige produkt. Derudover er det væsentligt med adgang til kapital til opgradering af produktionsfaciliteterne, således at virksomhedens konkurrenceevne kan optimeres.
Læs mere

Forskning og udvikling
Danske Maritime søger at fremme fokuseret og anvendelsesorienteret forskning og udvikling, der kan føre til nye økonomiske og miljøeffektive løsninger til skibe. Forskning og udvikling er et af bindemidlerne i Det Blå Danmark. De nære relationer mellem meget forskellige virksomheder og forskningsmiljøer giver særlige muligheder for at styrke konkurrenceevnen og skabe nye markedsmuligheder.
Læs mere

Uddannelse og maritime kompetencer
Efterspørgslen efter arbejdskraft er stigende, og vi skal sikre, at de maritime virksomheder i dag og i fremtiden kan få den arbejdskraft, som de har brug for. Den danske maritime industri er en branche med et betydeligt vækstpotentiale. At indfri dette potentiale kræver en indsats på mange områder.
Læs mere

Implementering af ny teknologi
Når nyt udstyr og nye metoder er udviklet, er der for udstyr til brug i skibe krav om klassegodkendelser, opfyldelse af direktivkrav som f.eks. EU Marine Equipment Directive, typegodkendelser og andre godkendelser. Konventionsskibe skal være i klasse hos et anerkendt klassifikationsselskab. Da skibe i forhold til anden industriproduktion bygges i små serier, vil der være relativt høje omkostninger knyttet til design, konstruktion, godkendelse og produktion.
Læs mere

Offentlige indkøb
I Danmark stiller vi høje krav til virksomhederne inden for områder som social ansvarlighed, sikkerhed, miljø, klima og arbejdsmiljø. Disse krav bør man fra officiel dansk side selv overholde, når man står på købersiden. Desværre har vi ofte set, at når den danske stat skal investere i fx et forsvarsskib giver man køb på de høje standarder til fordel for en lav pris.

Danske Maritime påpeger, at EU’s udbudsregler ikke skal tvinge myndigheder til at tage imod udenlandske tilbud, der bygger på lave niveauer eller ulovlige tilstande. Hensigten er at fremme konkurrence mellem virksomheder på pris og kvalitet.
Læs mere

Industriproduktion i Danmark
Industriproduktion er nødvendig for innovation og produktudvikling. Virksomhederne har nytte af den praktiske produktion og tilbagemeldinger fra installatører og reparatører her i Danmark for at kunne videreudvikle deres produkter. Danske virksomheder kan sagtens lade dele af produktionen foregå i udlandet, og det kan der være mange fordele ved.
Læs mere

Administrative byrder
Erhvervspolitik handler i høj grad om tiltag, der virker på lang sigt, og kræver derfor tålmodighed og stabilitet. I en global verden er det også vigtigt, at de steder, hvor de samme regler gælder, bliver de også håndhævet ens. For danske virksomheder, maritime som andre, gælder der vilkår, som i mange tilfælde er langt mere byrdefulde, end der er behov for, og Danske Maritime arbejder derfor for, at de administrative byrder lettes.