Del:

Danske Maritime-besøg fra OECD trak opmærksomhed

“Jeg er glad for, at det lykkedes os gennem vores internationale netværk i OECD-sammenhæng at trække Barrie Stevens til landet for at dele sin viden med medlemmer af brancheforeningerne i Det Blå Danmark,” sagde Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime.

Foran en række toneangivende virksomheder og organisationer i Det Blå Danmark kunne OECD-senioranalytiker Barrie Stevens den 20. juni 2016 fremlægge hovedbudskaber fra rapporten ’The Ocean Economy in 2030’.

31 millioner personer ernærede sig i 2010 ved den havbaserede ’blå’ økonomi som fiskeri, kystturisme, skibe, maritimt udstyr, havvindmøller osv., og det tal vil stige til 40 millioner fuldtidsbeskæftigede i 2030. Økonomisk står væksten til at blive endnu mere markant. Alene bidraget til den globale værditilvækst vil frem til 2030 blive fordoblet i forhold til 2010 og udgøre tre mia. dollars.

Vækst i havbaserede erhverv

”Mange havbaserede erhverv har potentialet til at overhale væksten i den globale økonomi, både når det gælder værdiforøgelse og beskæftigelse. Vi vil især opleve stærk vækst i havbrug, offshore vindenergi, fiskeforarbejdning samt på havneaktiviteter. Kystturisme, fiskeri, maritimt udstyr samt bygning og reparation af skibe vil også vokse, dog ikke i samme hast,” sagde Barrie Stevens, der leder OECD’s International Futures Programme.

Efter fremlæggelsen deltog han i en debat med Christopher Rex, analysechef fra Danmarks Skibskredit, og Frederikke Munk Sørensen, Market Analyst fra MAN Diesel & Turbo, underdirektør Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening samt adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, der personligt har bidraget som ekspert i prognoser og metoder i forbindelse med udarbejdelse af rapporten.

Vi er gode på maritim produktivitet

Jenny N. Braat ville blandt andet vide, hvilket råd Barrie Stevens kunne give til Danmark med henblik på, at danske virksomheder skal have den størst mulige del af den bebudede maritime vækst.

”Hvad jeg vil anbefale, afhænger af, hvem jeg taler med i industrien. Men jeg tror, jeg vil starte med at se på produktiviteten. Og her ser det godt ud for Danmark, så den maritime industri gør noget rigtigt,” sagde OECD-analytikeren og tilføjede:

”Hvis I fortsat skal konkurrere med den store verden, er det en god ting, men I skal også forberede jer på at slås i den internationale arena om 15-20 år. Der skal investeres, og man skal gøre alt, hvad man kan, for at bringe ressourcerne sammen på tværs af sektorer,” sagde han.

OECD søsætter nyt havøkonomi-program

OECD igangsætter i 2017-2018 et nyt program om innovation i den havbaserede økonomi og afholder det første møde i december 2016.

”I fremtiden vil vi se en havbaseret økonomi som et sammenhængende system frem for som enkeltsektorer. En af de svære opgaver i programmet vil være, hvordan vi får sat forskelligrettede interessenter, også på tværs af lande, sammen for at løse de store udfordringer,” sagde Barrie Stevens.

Både Danske Maritime og Danmarks Rederiforeningen meldte sig på mødet til at deltage i programmet.

Læs den fyldige omtale af arrangementet på Søfart.dk og Maritime Danmark

Rapporten kan hentes her