Del:

Danske Maritime igangsætter finansieringsprojekt

En af de væsentligste forudsætninger for vækst og innovation i den danske maritime industri er, at industrien har tilstrækkelige finansieringsmuligheder til rådighed – både kortsigtede og langsigtede.

Der eksisterer i dag ikke et samlet overblik over, hvilke finansieringsinstrumenter der er til rådighed for de danske maritime industrivirksomheder, og om udbuddet af instrumenter er tilstrækkeligt for at sikre vækst og innovation. Derfor har brancheorganisationen Danske Maritime sat sig for at analysere den danske maritime industris finansieringsmuligheder i et projekt, der sættes i gang primo 2014 med støtte fra Den Danske Maritime Fond.

“Projektet er højaktuelt for den danske maritime industri. Mange af virksomhederne, ikke mindst de små og mellemstore, kan have vanskeligt ved at få et overblik over de eksisterende finansieringsmuligheder og skaffe tilstrækkelig kapital til vækst, udvikling og eksport. Som en del af projektet vil Danske Maritime udarbejde en oversigt over de aktuelle finansieringsmuligheder, som kan hjælpe virksomhederne til at identificere den mest optimale finansiering”, udtaler adm. direktør i Danske Maritime Jenny N. Braat, og tilføjer: “Samtidig skaber projektet et grundlag for at identificere behov for nye finansieringsinstrumenter, der i særlig grad vil matche den maritime industris behov og derigennem medvirke til at styrke erhvervets konkurrenceevne.”

Det er tanken, at projektet skal munde ud i et finansieringskatalog eller en portal for Danske Maritimes medlemsvirksomheder, som kan bistå især de små og mellemstore virksomheder med at sikre sig en mere optimal finansiering. I det omfang projektet dokumenterer manglende finansieringsinstrumenter, forventer Danske Maritime at udarbejde anbefalinger til regeringen om nye tiltag på området.