Del:

Danske Maritime tilfreds: Fregat skal ikke på værft i Estland

 

Pressemeddelelse fra Danske Maritime, 14. September 2016

Fregatten Niels Juel skal alligevel ikke på værft hos Tallinn Shipyard, men hos FAYARD på Fyn, har forsvarsministeren meddelt efter voldsom kritik.

Danske Maritimes adm. direktør Jenny N. Braat udtrykker tilfredshed med, at den danske fregat Niels Juel alligevel ikke skal på værft hos det estiske værft Tallinn Shipyard, efter at forsvarsministeren tirsdag aften meddelte, at det estiske værft ikke kan overholde tidsplanen. Ordren placeres i stedet hos det danske værft FAYARD, der ligger på det tidligere Lindø-værft i Munkebo på Fyn.

”Jeg og vores medlemmer er naturligvis tilfredse med, at forsvarsministeren ændrer beslutningen – uanset årsagen. Det ville have være første gang i nyere tid, og vi ville være de eneste i EU, hvor staten offensivt havde skubbet et avanceret krigsskib væk fra landets egne værfter med risiko for tab af arbejdspladser og vigtige kompetencer, og samtidig foretage en dårlig samfundsmæssig investering,” siger Jenny N. Braat.

”Jeg vil gerne rette en tak til de politikere fra flere partier, der har bakket op om det håndslag, der blev givet i forsvarsudvalget sidste år, og som har resulteret i en rammeaftale, som er ved at blive forhandlet på plads, og hvor man gør sit til at sikre, at vedligehold af forsvarets 53 fartøjer bliver udført på danske værfter, der har bygget skibene og kender dem i alle ender og kanter, og som er blandt de mest produktive, effektive og miljørigtige i verden,” siger Jenny N. Braat.

Jenny N. Braat kommenterer desuden på forløbet således:

”Det ville være godt at have fået afklaret det principielle spørgsmål, men sagen viser, at tilbudsgivning kan være vanskelig, og at en af de mange områder, hvor danske værfter er konkurrencedygtige, er hurtig og fast levering.

Det undrer os dog stadig, at man ved udbud af skibe kun fokuserer på pris. Der fremgik af udtalelser fra forsvaret i de sidste dage, at tiden var en væsentlig faktor for at bevare muligheden for faktisk at kunne bruge fregatten, men alligevel valgte man i første omgang værft på grundlag af pris – og her var et væsentligt element den oplyste timeløn, der kun vil være relevant ved ekstraarbejder. Men hvis tiden er knap, er der vel ikke tid til mange ekstraarbejder, og man burde i stedet kunne lægge vægt på den kortere leveringstid, de danske værfter tilbød.

Man får det indtryk, at EU-udbuddet betyder, at der kun lægges vægt på pris. Som om kvalitet altid er ens. Hvis en forsinkelse virkelig kunne reducere Danmarks mulighed for at bruge en af de (få) fregatter, vi har, ville man da også mene, at et sådant tab ville være af væsentlig betydning for landets sikkerhed og dermed falde ind under undtagelsen i EU-traktatens artikel 346.

Et andet gode ved denne sag er, at vi nu har fået mulighed for at læse de notater, som Kammeradvokaten har skrevet om brugen af artikel 346.

Det udenlandske værft var ikke prækvalificeret, og det gennemførte udbud må derfor også have været mere grundigt og mere tidskrævende end en simpel konkurrence mellem de prækvalificerede værfter. Var det ikke meget lettere bare at gøre som alle de andre og kun udbyde til EU, hvis man reelt ønsker en fremmed leverandør?”