Del:

Danske Maritimes karakterbog til regeringen

I Danske Maritime er man generelt mere end godt tilfreds med, hvad den nuværende regering har leveret, hvilket dog til dels hænger sammen med, at der ikke blev lovet meget som udgangspunkt. På særligt ét punkt stiller adm. direktør Jenny N. Braat sig dog temmelig uforstående over for regeringens manglende vilje.

“Når vi kigger på regeringens arbejde fra den maritime industris side, så er vi meget positive. Det er vi, fordi man har valgt at satse på en stor industri i Danmark, og man har over for omverdenen vist, at det er en betydningsfuld industri,” siger Jenny N. Braat, adm. direktør i Danske Maritime, til ShippingWatch og tilføjer:

“Vi var det første vækstteam, der blev søsat, og vi oplevede fra begyndelsen, at der var stor politisk opbakning til det. Det har været meget positivt, også fordi der før valget i 2011, ikke var ret meget fokus på vores branche,” siger Jenny N. Braat.

Svært at give entydigt svar
Den maritime industri er med dens 45.000 beskæftigede den største sektor i Det Blå Danmark, der i alt beskæftiger omkring 110.000 personer.

Når der ikke blev lovet noget, så virker alt vel også som en bonus for jer?

“Ja, det kan man sige. Men der var også før valget fokus på produktionsjob i Danmark, og derfor har det været meget positivt, at de tog fat på os, fordi vi har så mange af den slags medarbejdere. Det skyldes ikke så meget et fokus på de maritime produktionsjob, men de mente, at vi havde et erhverv, som både kunne og ville noget, og det valgte man at styrke,” siger Jenny N. Braat.

Dialogen er vigtig
På spørgsmålet om, hvad den mest positive ting, regeringen har foretaget sig, er, svarer hun:

“Det er svært at pege entydigt på det. Det første er, at man tog os ind i et vækstteam og snakkede med erhvervet om, hvad der var behov for i stedet for bare selv at beslutte, hvad der var behov for. Den dialog har været, og er fortsat, meget vigtig. Når det er sagt, så vil jeg sige, at de 50 mio. kr., som man afsatte til tværgående projekter under Innovationsfonden, har været meget væsentligt. Vi skal leve af, at vi på internationalt plan hele tiden er på forkant med udviklingen, og det kræver kontinuerlig forskning, udvikling og innovation,” påpeger direktøren.

Undrer sig
Samtidig fortæller hun, at det har skabt stor tilfredshed, at de forskellige ministre har taget Det Blå Danmark med ud i verden, når de har rejst rundt. Ifølge direktøren har de arbejdet meget på at fortælle om, og arbejde for, rammevilkår internationalt. Det er vigtigt, også fordi der på den måde sættes fokus på erhvervets betydning for Danmark.

Hvis man så skal kigge på det, der er gået knap så godt, hvad vil du så pege på?

“Selv om vi har foreslået den maritime montørordning, så har man ikke valgt at gøre det. Det må jeg sige, at vi står temmelig uforstående over for,” siger Jenny N. Braat.

Ønsket om montørordningen handler i meget korte træk om, at virksomheder, når de sender folk ud på skibene i verden for at servicere produkter og få viden hjem, ikke skal betale skat af arbejdstagerens løn. Det betyder altså, at hvis det var blevet til noget, så ville man få en nettoløn på arbejdstageren, hvilket ifølge Danske Maritime ville give en konkurrencedygtig løn.

“Derfor er det også noget af det, som vi rigtig godt kunne tænke os, at en kommende regering vil gøre, uanset om den så får den ene eller den anden farve. Det står øverst på vores liste kombineret med, at vi i Danmark kører samme udbudsbetingelser som i andre lande omkring forsvarsordrer til søværnet. Der ønsker vi en mere pragmatisk tilgang. Når vi i Danmark gør det anderledes end alle andre og overimplementerer regler, så risikerer vi at miste både danske arbejdspladser og kompetencer,” lyder vurderingen fra Jenny N. Braat.
Her er Danske Maritimes karakterbog til den danske regering:

Plusserne:
*Vækstteams, syv stk., heraf et fra Blå Danmark, hvor Danske Maritime kom med
*Vækstplan, den første som blev lavet var om Det Blå Danmark – altså prioriteret højt
*Støtte fra Forsknings- og Udviklingsministeriet via Innovationsfonden til Blue INNOship, Danmarks største maritime innovationsprojekt. Det er et vigtigt signal om grønne løsninger
*Lydhørhed hos Beskæftigelsesministeriet til at ændre 25-anløbsregel – dog efter flere forsøg
*Opbakning til synspunkter fra samhandelsudfordringer internationalt, herunder fra Mogens Jensen og statsministeren, blandt andet ved delegationsrejser
*Opbakningen til first mover-synspunkter fra Kirsten Brosbøl, blandt andet på Danish Maritime Days i 2014.
*Opbakning til gennemførelsen af Danish Maritime Days, hvor der blev samlet internationale topfolk i uge 41 i 2014 – sker igen i 2015

Minusserne:
*Forsvaret vælger aktuelt at sende blandt andet en stor rammekontrakt på syv år i EU-udbud i stedet for at følge de regler, andre EU-lande følger, og lade de nationale værfter om det. Koster arbejdspladser, skatter og tab af afgørende kompetencer i landet
*Savner montørordning, hvor det er muligt for danske leverandører at servicere deres produkter ude i verden på lige fod med lokale servicefolk.