Del:

Danske skibe får tre “gratis” anløb på danske værfter

Klippekortsregel: Sagen om 25-anløbsreglen for danske skibe med udenlandsk besætning, der rammer danske værfter, lader nu til at finde en fornuftig løsning.

De danske værfter har i flere år tid været i klemme i en tolkning af Udlændingebekendtgørelsens §33, som betød, at et dansk skib med besætningsmedlemmer fra lande uden for EU kun må anløbe en dansk havn 25 gange på et år.

Da værftsophold jo ikke kan sidestilles med et havneanløb, har Danske Maritime arbejdet for en præcisering af reglernes fortolkning, således at værftsbesøg udgår af opgørelsen af årlige havneanløb.

Nu har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foreslået, at der gives tilladelse til, at skibe med udenlandsk besætning kan benytte danske værfter op til tre gange årligt, uden at det medregnes til de 25 havneanløb.

Den løsning vil efter Danske Maritimes opfattelse løse de problemer, vi har påpeget.

”Vi hilser det meget velkomment, at der åbnes for adgang til værftsophold i Danmark for danske skibe i international trafik. Den hidtidige usikkerhed omkring emnet har kostet opgaver og dermed arbejdspladser i landet,” siger Jenny N. Braat, adm. direktør for Danske Maritime.

Læs tidligere artikler og omtaler af sagen.