Del:

De første 25 år var bare opvarmning

Omtrent 130 mennesker lagde tirsdag vejen forbi Amaliegade 33 for at ønske adm. direktør Jenny N. Braat tillykke med de 25 år hos Danske Maritime.

Foreningens formand Thomas S. Knudsen, som også er direktør i MAN Diesel og Turbo, roste i sin tale Jenny N. Braat for det enorme arbejde, hun har lagt i Danske Maritime, og for de mange gode resultater, hun har opnået i løbet af sine 25 år i Foreningen. Thomas S. Knudsen fremhævede blandt andet, at Danske Maritimes medlemstal er steget markant, ligesom den maritime industri er blevet mere synlig, siden Jenny i 2011 overtog posten som adm. direktør

Jubilaren selv gav udtryk for, at hun på ingen måde var træt af arbejdet i Danske Maritime efter 25 år i Foreningen: “De første 25 år var bare opvarmning – nu skal der for alvor tages fat”, udtalte hun.

Jenny N. Braat understregede, at den positive udvikling skulle bruges i det fremtidige arbejde for at sikre, at branchen kan udnytte sit betydelige potentiale. Med andre ord skal Foreningen fortsat arbejde intensivt for gode rammebetingelser for de maritime industrivirksomheder, så de for alvor kan genere vækst og flere arbejdspladser.