Del:

Debat: Sammen kan vi skabe innovation, vækst og arbejdspladser

Af Jenny N. Braat, adm. direktør i Danske Martime, Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i Dansk Metal, og Jan Fritz Hansen, vicedirektør i Danmarks Rederiforening

Skal Danmark og danske virksomheder fastholde og udvikle sin internationale position i de kommende år, så er det om at udnytte vores kernekompetencer. Én af dem er at samarbejde bredt og på den måde udnytte de mange potentielle synergier.

Det Blå Danmark har nu samlet alle kræfter på at skabe den hidtil største nationale satsning – og en af de største internationale – der skal udvikle ny maritim teknologi, som inden for en ganske kort tidshorisont vil reducere skibsfartens klima- og miljøbelastning via 16 forskellige projekter. Projekterne skal udvikle og videreudvikle teknologi, som bl.a. vil sænke skibsfartens CO2- og svovludledning markant. I løbet af blot 3-5 år skal projekterne have udmøntet sig i kommercielle løsninger, som ikke blot vil give Det Blå Danmark et bredt løft men også skabe yderligere langsigtet vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Det kan vi i Danmark, når vi samler kræfterne.

Bag projektet, der hedder Blue INNOship, står et ’samfundspartnerskab’ bestående af en række af de største danske rederier og leverandører, myndigheder samt førende universiteter og uddannelsesinstitutioner. Det samlede budget er 120 mio. kr. hvoraf 50 mio. forventes at komme fra InnovationsFonden som en del af regeringens omfattende innovationsprojekt INNO+.

Skibsfarten er en af de mest globaliserede brancher i verden, og konkurrencen er benhård. Det handler om at udvikle komplekse løsninger, som er svære at kopiere for konkurrenter, og som samtidig løfter kompetenceniveauet hos alle de involverende. Det er det, der er formålet med Blue INNOship. Vi glæder os meget til snarest at sætte yderligere skub i udviklingen af ny teknologi, som vil understrege og udbygge Danmarks position som en af de førende inden for skibsfart og bæredygtige maritime løsninger samt skabe nye arbejdspladser.

Debatindlægget er bragt på ShippingWatch.dk