Del:

Debat: Verden bør være visionen for Det Blå Danmark

Synspunkt af Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime

Regeringens vækstteam for Det Blå Danmark trækker i arbejdstøjet. Det nu, at deltagerne – efter det indledende dialogmøde i juni – smider slipset og smøger ærmerne op.

Under det tidligere vækstteam i 2012 blev resultatet af arbejdet til en vision om, at Danmark skal være Europas maritime centrum.

Denne gang må visionen favne hele verden. Europa kan umuligt være nok som ambition. Vi må, trods vores lidenhed som nation, have det internationale marked med i visionen.

Langt de fleste maritime virksomheder har hele verden som sit nærmarked. Jeg tænker ikke her på shipping eller færgefart, men på de flere hundrede store og små virksomheder, der leverer dele til store og små skibe, såsom design, motorer, service, sikkerhed, grøn teknologi osv.

Til at bygge oceangående skibe indgår der som tommelfingerregel mindst 2.000 leverandører, og mange af dem er typisk danske. Der er næppe en dims på et tank- eller containerskib, et fiskerifartøj, en færge eller et offshorefartøj, som ikke kan leveres af en dansk virksomhed.

  • For eksempel er det MAN Diesel & Turbo i København, som designer hovedparten af dieselmotorer, der anvendes på oceangående skibe i hele verden.
  • Alfa Laval i Aalborg er verdens største udvikler og producent af marinekedler, og virksomheden har indledt byggeriet af verdens største testcenter for flydende gas som skibsbrændstof.
  • Mere end hver tredje redningsflåde, der bliver anvendt professionelt verden over, kommer fra VIKING Life-Saving Equipment, der ligger i Esbjerg.
  • Hempel i Lyngby er verdens største leverandør af silikonebaserede bundmalinger.
  • Prec-Vac Engineering i Allerød er verdens største leverandør af tryk/vakuum-ventiler til tankskibe.
  • Cobham SATCOM med base i Lyngby er verdens største leverandør af satellitkommunikationsudstyr til den maritime branche.
  • Karstensens Skibsværft i Skagen er verdens største skibsværft inden for dybhavstrawlere, og verdens største elfærge skal bygges på Søby Værft næste år.

En vision bliver skrevet med det lange lys på. Det er ikke en konkret plan, ikke en taktik, ikke en strategi. Det er et fantasibillede i det fjerne, et positivt fremtidssyn, som man kunne forestille sig i en ikke nærmere defineret fremtid.

Vækstteamet bør denne gang billedligt talt løfte blikket og se verden fra månen. Herfra er det i øvrigt tydeligt, at vi er en blå planet. Næsten trefjerdedele af Jordens overflade er dækket af hav.

Det maritime erhverv er en vækstindustri med et større vækstpotentiale end de fleste andre brancher, og Danmark har i forvejen en god position. Vi er stærke, både nationalt og globalt.

At kun tænke Europa er noget nær visionsløst. Hvorfor ikke i stedet sætte ambitionen så højt som muligt og forestille sig, at vi skal være verdens stærkeste maritime nation!

Er det at tage munden for fuld? Næh, det bør ikke alene være en vision, det er endda et ikke uopnåeligt mål.

Vi er verdensmestre på flere parametre, og vi har en af verdens største og teknologisk førende maritime industrier inden for eksempelvis fremdrivning, grøn teknologi og sikkerhed.

Det er ’blot’ et spørgsmål om at sikre, at industrien til enhver tid har de rette arbejdsvilkår, så kan visionen næsten ikke blæses nok op.

De kommende år byder på store udfordringer, ikke mindst når det gælder teknologier, der kan sikre den mest bæredygtige trafik på vandet samt mindst mulig miljøbelastning. Det gælder teknologier inden for eksempelvis rensning af ballastvand, svovl og kvælstoffer.

Alle verdens have er forbundne. Skibe sejler fra kontinent til kontinent. Udfordringerne og løsninger er kan ikke begrænses til at være nationale. Vi må tænke, udvikle og handle globalt.

Nu har vækstteamet bolden. Vi håber, at teamet denne gang kommer i mål med gode rammebetingelser til et stærkt, men også meget konkurrenceudsat maritimt erhverv.