Del:

Derfor står maritim industri og værfter for den største vækst

Adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, forklarer baggrunden for væksten i den maritime industri og værfterne

Danske Maritime glæder sig over den ny rapport fra Søfartsstyrelsen om Beskæftigelse og Produktion, som konkluderer, at produktivitetsfremgangen for den maritime udstyrsindustri og danske værfter ligger over niveauet for Det Blå Danmark og dansk økonomi i det hele taget, både målt pr. år og over det seneste opgjorte tiår 2002-2012.

”Jeg er særdeles tilfreds med, at erhvervs- og vækstministeren anerkender den vækst i produktivitet, som den maritime industri har haft, og som han for nylig har efterlyst hos dansk erhvervsliv,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

”Faktum er, at vi i Danmark har en maritim industri, der ikke alene har præsteret en uforlignelig vækst i mange år, men også har et enormt uforløst potentiale til fortsat vækst og fortsat øget produktivitet,” siger hun.

Vækst opnået uden statsstøtte

Den danske maritime industri og værfter har en produktionsværdi på godt 85 mia. kr. og står for over 25 procent af bruttoværditilvæksten i Det Blå Danmark samt har 40.000 ud af de 100.000 beskæftigede i Det Blå Danmark.

”Alt det vel at mærke uden, at vi har fået statsstøtte – til forskel fra andre brancher og vores konkurrenter i andre lande,” siger Jenny N. Braat.

Effektiv produktion og smarte løsninger

Der er flere forklaringer på den maritime vækst:

”Vi har været tvunget til at byde ind med smarte løsninger og effektiv produktion, når vi har skulle konkurrere med lavtlønslande, både blandt naboer i Østersøen og i det mere fjerne Asien. Vi har samtidig formået at genskabe en maritim industri som afløser for de store stålskibsværfter, der for egentlig ikke så mange år siden måtte lukke, fordi det efterhånden blev for dyrt at svejse stålplader sammen i Danmark,” siger Jenny N. Braat.

Ønske: Maritim montørordning

Der sejler en verdensflåde på mere end 100.000 store skibe, og mange skal i de kommende år opgraderes med ny miljøteknologi og andet udstyr, ikke mindst efter de nyeste globale beslutninger om svovludslip og ballastvand på skibe.

”Vi kunne godt bruge en maritim montørordning, så vi bedre kan byde ind på serviceopgaver på sejlende skibe. Det vil på kort sigt skaffe over tusind ekstra job i den danske maritime sektor og være med til at sikre en fortsat vækst,” siger Jenny N. Braat.

Se Søfartsstyrelsens rapport, som udkommer i dag, hos Erhvervs- og Vækstministeriet