Del:

Det Blå Danmark sætter fart på grøn innovation

Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, Dansk Metal og Søfartsstyrelsen har etableret en organisation, der skal sikre, at det maritime forslag i regeringens innovationsinitiativ INNO+ bliver realiseret via et samfundspartnerskab.

Aktørerne i Det Blå Danmark ser meget positivt på regeringens ambitiøse innovationsprojekt INNO+, som har til formål at forvandle samfundsudfordringer til vækst- og beskæftigelsesdrivere.

Idékataloget fra INNO+ blev offentliggjort i efteråret, og den maritime del har ambitiøse målsætninger, som i høj grad handler om energieffektivitet. Konkret peges der på otte maritime forslag, som skal være med til at indfri målsætningerne.

Nu intensiverer Det Blå Danmark arbejdet med at gå fra ambition til virkelighed. Således har Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, Dansk Metal og Søfartsstyrelsen med finansiering fra Den Danske Maritime Fond etableret en organisation beståede af medarbejderne Rikke Aarøe Carlsen og Magnus Gary, som det kommende år udelukkende skal arbejde med INNO+.

Formålet er mere konkret at kortlægge og konkretisere mulige projekter, ikke mindst erhvervsorienterede, som kan indgå et samfundspartnerskab om “Blå arbejdspladser via grønne løsninger” mellem virksomheder i Det Blå Danmark, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor.

Ved i fællesskab at fokusere kræfterne på udvalgte områder er målet med INNO+-partnerskaberne at løse konkrete samfundsudfordringer i løbet af en periode på 3-5 år. På det maritime område skal det ske gennem udvikling af nye energieffektive skibsteknologier i bred forstand, eksempelvis batterier til færgedriften, af letvægtsmaterialer og programmer til brændstofoptimering samt videreudvikling af alternative brændstoftyper som biobrændstoffer, LNG og metanol.

“Det Blå Danmark bidrager allerede massivt til landets økonomi og beskæftigelse – og er i forvejen forrest inden for grøn teknologi. Visse udfordringer løses dog bedste i fællesskab, og vi håber og tror på, at vi i et samarbejde på tværs af mange sektorer kan styrke Det Blå Danmarks grønne profil og løse konkrete miljøudfordringer, samtidig med at vi skaber vækst og beskæftigelse i Danmark,” siger Jan Fritz Hansen, der er vicedirektør i Danmarks Rederiforening.

Jenny Braat, som er adm. direktør i brancheforeningen Danske Maritime, udtaler:

“Vi er rigtig glade for, at den udviklingsplatform, vi har behov for i Det Blå Danmark, nu er ved at falde på plads, så arbejdet med at realisere de maritime projekter i INNO+-kataloget kan sættes i gang. For de mange danske leverandører af udstyr til den maritime verden er et samfundspartnerskab et unikt udgangspunkt for at sikre, at vi kan fortsat kan være på forkant med den grønne udvikling,” siger hun.

Første skridt er et INNO+-topmøde tirsdag den 18. februar, hvor alle, der måtte have en relevant projektidé, opfordres til at deltage. Mødet foregår i Danmarks Rederiforening kl. 9.30-12.00. Tilmelding er nødvendig og skal ske til chefkonsulent Hans Otto Holmegaard Kristensen, hok@shipowners.dk.

For yderligere oplysninger kontakt vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen, jfh@shipowners.dk, tlf. 33 48 92 11 eller adm. direktør i Danske Maritime Jenny Braat, jnb@danskemaritime.dk, tlf. 33 13 24 16.