Del:

Det lysner for ballastvandkonventionen

På sidste uges møde i IMO’s miljøkomité (MEPC) var der stor interesse for ikrafttrædelsen af ballastvandskonventionens. Med både Japan og Tyrkiets nylige ratifikation af konventionen rykkede ikrafttrædelsen væsentligt tættere på. Der er lige nu 43 lande, eller 32,54 procent af verdenstonnagen, der har ratificeret konventionen. Kravet for ikrafttrædelse er dog 35 procent af verdenstonnagen, skriver Søfartsstyrelsens nyhedsbrev

Resolution på plads: Frontløbere skal ikke straffes
Efter intensive drøftelser besluttede miljøkomitéen at imødekomme rederiernes bekymringer. Med en resolution slog komitéen fast, at frontløbere ikke skal straffes for tidligt at have investeret i innovative rensningsanlæg, der måske ikke kan leve op til alle kravene for rensningsanlæg, når konventionen træder i kraft. Derudover var der også enighed om, at retningslinjerne for typegodkendelser af rensningsanlæg (de såkaldte G8-guidelines) skal revideres omgående.

Vicedirektør Michael Prehn, Danske Maritime, der deltog i mødet, siger:
“De her takter fra IMO er noget helt nyt, og helt på linje med Danske Maritimes tanker om at fremme ‘first movers’. Det giver fuldstændig mening, at dem, der har købt og solgt noget typegodkendt, ikke skal straffes. Det typegodkendte skal ikke trækkes tilbage, selvfølgelig skal køberne have lov at bruge det i noget tid, men hvor længe et skib skal have status som “grandfather” er et spørgsmål. Vi skal passe på, at man ikke udvider den status længere, end udstyret var beregnet til at holde.”

Michael Prehn bemærker, at ballastvandbeslutningerne er principielt det rigtige, men at det går for langsomt.

Læs hele nyheden hos Søfartsstyrelsen