Del:

DMD-synspunkt: Straf ikke de innovative First Movers

Maritime virksomheder, som vælger at investere i ny grøn teknologi, er prisgivet, hvis de ikke kan stole på beslutninger fra den internationale maritime organisation IMO.
Hvis ikke vi har global lovgivning, som også bliver håndhævet ensartet, vil anarki brede sig ud over havene. Virksomheder, som ikke udvikler nyt eller ikke overholder loven, bliver vindere. De First Movers, som udvikler nye, innovative løsninger, bliver tabere.

Danmark har fokus på forskning, udvikling og innovation. Vi har i den maritime industri en række globalt førende First Mover-virksomheder.

Men innovationen har svære kår, og det bunder blandt andet i, at den maritime industri er global. Virksomhederne skal ikke blot orientere sig om love i deres eget land. De skal også have styr på lovgivningen i de lande, hvor deres produktion eventuelt finder sted, og i de lande hvor kunderne, rederierne, opererer.

Hvis vi ønsker, at søtransport skal være grønnere og konkurrencedygtig, og at maritime virksomheder investerer i udvikling og teknologi, skal virksomhederne kunne basere sig på en forretningsmodel, som ikke straffer de, der udvikler nye produkter – eller gør det vanskeligt for de rederier, som går foran og implementerer de nye komponenter.

Et eksempel er ballastvand. Sidste år blev udviklingen i den globale maritime verden sat adskillige skridt tilbage, da den planlagte konvention fra IMO om ballastvand blev forsinket. Ligeledes blev ikrafttrædelsesdatoen udskudt for IMO’s ’NOx Technical Code’ i de såkaldte SECA-områder.

Siden har drøftelser i branchen handlet om, at rederier, som vælger at benytte ny teknologi, der kan imødekomme reglerne for svovludledning, ikke har en reel chance for at være sikre på, at deres konkurrenter også lever op til gældende lovgivning.

First Movers bør tilgodeses bedre i international lovgivning, og en effektiv håndhævelse af reglerne skal højere op på lovgivernes dagsorden.

Danske Maritime holder First Movers-seminar 9. oktober kl 16.00 i Bella Center under Danish Maritime Days.

Synspunktet er bragt på ShippingWatch.dk som start på Danish Maritime Days.