Del:

Et vigtigt skridt i retning af endelig vedtagelse af polarkoden

IMO’s søsikkerhedskomité (MSC) har netop taget et nyt skridt hen mod endelig vedtagelse af polarkoden, der skal indføre krav til skibe, der sejler i Arktis og Antarktis. De nye sikkerhedsregler skal vedtages to gange i søsikkerhedskomitéen, og de nye miljøkrav skal vedtages to gange i miljøkomiteen (MEPC). Den første vedtagelse i søsikkerhedskomitéen har nu fundet sted, selvom der stadig er knaster, der skal ryddes af vejen.

Det er et centralt punkt, at de nye regler kommer til at gælde såvel eksisterende skibe som nye skibe, således at vi kan undgå, at usikre skibe tillades at sejle i disse særligt risikofyldte områder. Danske producenter, og danske virksomheder i det hele taget, har en høj grad af ekspertise på områder, der er nødvendige for at besejle polarområdet med den nødvendige sikkerhed – også for miljøet – ligesom Danmark har et ansvar for en stor del af det arktiske område. I de kommende år bliver det nødvendigt at øge den danske tilstedeværelse i Arktis med egnede og tidssvarede fartøjer, der kan understøtte den udvikling, som man forventer i området. Her må man også overveje om miljøskibe og redningstjenester er i stand til at klare opgaverne.

Danske Maritime er meget tilfreds med, at MSC, i øvrigt under dansk formandskab, har kunnet tage dette skridt, som nu gør det muligt at få polarkoden på plads. Vi håber, at MEPC når lige så langt på sit kommende møde senere på året i oktober 2014.

Læs Søfartsstyrelsens pressemeddelelse her.