Del:

Europa-Kommissionen besøgte Danske Maritime

Danske Maritime havde den 8.-9. marts 2016 besøg af repræsentanter for Europa-Kommissionens DG GROW, som er myndighedsgrenen for industri og Det Indre Marked og dermed vigtig for den maritime industri.

I besøget indgik en rundtur hos en række af Danske Maritimes medlemsvirksomheder. Besøget gav Kommissionen et godt indtryk af den danske maritime industri – dens potentialer og udfordringer. Ikke mindst industriens evne til hele tiden at være på forkant med udviklingen af nye produkter, komponenter og løsninger inden for maritim sikkerhed, miljø- og energieffektivitet gjorde stort indtryk på Kommissionens repræsentanter.
Deltagerne blev efterladt med et godt indtryk af, at den maritime industri i Danmark er et erhvervsmæssigt område, der bør satses på for at fremtidssikre vækst og beskæftigelse i Danmark, og derfor bør industrien have de rette rammevilkår både herhjemme, på EU-niveau og internationalt.

Blandt de øvrige budskaber til deltagerne var, at den maritime industri imidlertid også har stor betydning i en række andre europæiske lande, og derfor bør rammevilkårene i EU naturligvis bidrage til at fremtidssikre den europæiske maritime industri som helhed.

Især bør EU-indsatsen inden for forskning, udvikling og innovation styrkes betydeligt, blandt andet ved at øremærke flere midler under Horizon 2020 til denne indsats.

Derudover bør indsatsen for at uddanne og tiltrække højtuddannet arbejdskraft til den danske og den øvrige europæiske maritime industri styrkes f.eks. ved at gennemføre kampagner, der gør den europæiske ungdom opmærksom på, at industrien er højteknologisk og skaber attraktive karriereforløb.