Del:

Europæisk initiativ vil fjerne kinesisk stopklods for udenlandske produkter

Når Danske Maritimes direktør Jenny N. Braat i uge 44 sammen med den europæiske maritime brancheorganisation SEA Europe rejser rundt i Kina til møder, besøg og konferencer med asiatiske organisationer, myndigheder og værfter, er det for at fremme europæiske maritime leverandørvirksomheders eksportmuligheder på det kinesiske skibsbygningsmarked.

Jenny N. Braat skal blandt andet mødes med det kinesiske klassifikationsselskab CCS (China Classification Society. Formålet er at drøfte de administrative barrierer, som udenlandske producenter møder, når de vil sælge moderne udstyr og produkter til skibe, der skal bygges på kinesiske værfter. Ikke mindst, når Kina, tæt fulgt af Korea, er verdens største værftsnation.

Fat i nældens rod
Flere europæiske maritime leverandørvirksomheder har på det seneste oplevet udfordringer på det kinesiske marked. Det har vist sig ved en praksis om, at et nyt kinesisk skib kun vil blive godkendt, hvis det er opbygget med produkter, som det kinesiske klassifikationsselskab i forvejen kender og har erfaring med at godkende. Og de kender – og anerkender – som hovedregel kun produkter, der er fremstillet i Kina.

”Vi må have fat ved nældens rod, og derfor tager vi en dialog direkte med det kinesiske klassifikationsselskab, der i praksis bestemmer, hvilke produkter, der kan godkendes til brug på kinesiske nybygninger af skibe,” siger Jenny N. Braat.

Hun er i ugens løb også på besøg på et kinesisk værft for også her at undersøge og forstå de regler, praksis og kultur, der hersker, når kinesiske værfter og rederier køber ind.

Overkapacitet på verdens værfter
Værfter er også på dagsordenen på den årlige Tripartite-konference mellem Europa, Japan, Korea og Kina, der finder sted i Shanghai i ugens løb. De i alt 70 deltagere repræsenterer industrien, redere og myndigheder fra de fire lande og regioner, og Danske Maritime deltager som en del af den europæiske delegation. Et af temaerne for drøftelserne er overkapacitet på det globale skibsbygningsmarked.