Del:

En af de væsentligste forudsætninger for opretholdelse og indfrielse af den danske maritime industris vækst- og beskæftigelsespotentiale er, at finansieringsmulighederne i tilstrækkelig grad imødekommer industriens særegne behov og udfordringer.

Her kan der være tale om tilførsel af kapital til forskning og udvikling samt til finansieringen af det endelige produkt. Derudover er det væsentligt med adgang til kapital til opgradering af produktionsfaciliteterne, således at virksomhedens konkurrenceevne kan optimeres.

Læs mere her  

Danske Maritime afholder både uddannelses- og rådgivningsforløb for interesserede medlemsvirksomheder i finansielle forhold. Ligeledes har Danske Maritime med støtte fra den Danske Maritime Fond udviklet en finansieringsportal, der giver enkelt overblik og tilbyder en omfattende værktøjskasse. Eksempelvis kan man hente standardkontrakter, garantitekster og meget mere til eget brug, ligesom at portalen bistår de maritime industrivirksomheder med at sikre sig et bedre overblik over de aktuelle finansieringsmuligheder, viden om og kendskab til alternative finansieringsformer, finansieringsporteføljer og instrumenter, samt vejledende løsninger på komplekse og konkrete behov og udfordringer.

Læs mere på www.finansieringsportal.dk

Kursus i eksportfinansiering for medlemmer
Danske Maritime tilbyder et eksportfinansieringskursus, der kan tilpasses medlemsvirksomhedernes behov.
Kurset udbydes til enkeltvirksomheder og afholdes hos virksomheden selv, så flere medarbejdere med
funktioner inden for fx salg, ordrehåndtering, shipping, økonomi og finans kan deltage.

Se information om kurserne her

Rapport: Financing of new business models – Læs den her
Rapport: Financing of new business models II – Læs den her