Hjem > Finansiering & støtte

Finansiering & støtte

En af de væsentligste forudsætninger for opretholdelse og indfrielse af den danske maritime industris vækst- og beskæftigelsespotentiale er, at finansieringsmulighederne i tilstrækkelig grad imødekommer industriens særegne behov og udfordringer.

Her kan der være tale om tilførsel af kapital til forskning og udvikling samt til finansieringen af det endelige produkt. Derudover er det væsentligt med adgang til kapital til opgradering af produktionsfaciliteterne, således at virksomhedens konkurrenceevne kan optimeres.

Læs mere her  

Ny medlemsservice skal hjælpe flere maritime projekter i gang  

Hvis en maritim virksomhed har behov for at søge tilskud til at udvikle ny teknologi eller til at administrere projekter, kan det være noget af en tilskudsjungle at finde rundt i.

Der findes en stribe relevante tilskudsordninger i både Danmark og EU, men det kan være en meget krævende proces at søge, og derfor tilbyder Danske Maritime nu sine medlemmer en hjælpende hånd.  Både i forhold til at afdække, hvor der kan søges til et givent projekt, og i forhold til at få udformet en ansøgning, som er fyldestgørende.

Danske Maritime forventer, at tilskudsordningerne som en del af klimakampen vokser i både EU og Danmark i 2020. Medlemmerne af Dansk Maritime er stærkt teknologisk baserede og medvirker i indsatsen for CO2 nedsættelsen og et renere miljø. Dermed er medlemmerne placeret i et godt felt, hvor der i en del tilfælde vil være mulighed for at opnå tilskud. Med den nye service vil Danske Maritime gerne bidrage til, at endnu flere maritime projekter får luft under vingerne.

Vores ekspert i tilskudsjunglen er Niels Freese, som har mere end ti års erfaring som fundraiser samt forståelse for den maritime sektor efter ansættelse hos MAN Energy Solutions. Du kan læse mere om den nye medlemsservice her, hvor du også finder Niels’ kontaktoplysninger:

Læs mere her

Danske Maritime afholder både uddannelses- og rådgivningsforløb for interesserede medlemsvirksomheder i finansielle forhold. Ligeledes har Danske Maritime med støtte fra den Danske Maritime Fond udviklet en finansieringsportal, der giver enkelt overblik og tilbyder en omfattende værktøjskasse. Eksempelvis kan man hente standardkontrakter, garantitekster og meget mere til eget brug, ligesom at portalen bistår de maritime industrivirksomheder med at sikre sig et bedre overblik over de aktuelle finansieringsmuligheder, viden om og kendskab til alternative finansieringsformer, finansieringsporteføljer og instrumenter, samt vejledende løsninger på komplekse og konkrete behov og udfordringer.

Læs mere på www.finansieringsportal.dk

Kursus i eksportfinansiering for medlemmer
Danske Maritime tilbyder et eksportfinansieringskursus, der kan tilpasses medlemsvirksomhedernes behov.
Kurset udbydes til enkeltvirksomheder og afholdes hos virksomheden selv, så flere medarbejdere med
funktioner inden for fx salg, ordrehåndtering, shipping, økonomi og finans kan deltage.

Se information om kurserne her

Rapport: Financing of new business models – Læs den her
Rapport: Financing of new business models II – Læs den her