Del:

Finanslovsforlig: Manglende maritim montørordning vil koste jobs

Pressemeddelelse:

Maritime virksomheder vil fortsat tabe kontrakter, arbejdspladser og innovation, fordi de mangler en maritim montørordning. Finanslovsforliget gav ikke som håbet de 63 mio. kr. til en montørordning, der kan skabe over 700 jobs og øge omsætningen med en halv milliard kroner.

Brancheorganisationen Danske Maritime kritiserer regeringen og dens forligspartier for ikke at medtage en maritim montørordning i Finanslovsforliget. En maritim montørordning ville koste 63 mio. kr. og til gengæld skabe over 700 jobs og øge omsætningen med en halv milliard kroner i danske maritime virksomheder. Nu står den i stedet på fyringer og tabte kontrakter i den maritime industri.

”Vi bad blot om vilkår i stil med dem, som de sejlende søfolk har. Det ville give virksomheder i den danske maritime industri mulighed for at hyre i stedet for at fyre. Det ved vi, folketingets partier kan se fornuften i, men åbenbart ikke nok til, at ordningen blev prioriteret i Finanslovsforliget. Nu må vi i stedet kæmpe for at få ordningen ind i den kommende Vækstplan for Det Blå Danmark, som regeringen har annonceret. Der er jo økonomisk plads til montørordningen i de midler, der er afsat til forbedringer, men ordningen er ikke nævnt,” siger Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Vil betyde fyringer og tabte kontrakter

At den maritime montørordning ikke kom med i Finanslovsforliget vil koste både tabte kontrakter og arbejdspladser samt manglende innovation i en maritim industri, der internationalt står foran et vækstboom med nye skibe og opgraderinger. Det viser eksempler fra maritime virksomheder:

”I 2013 måtte vi afskedige 40 af vores montører i Frederikshavn og Holeby, fordi vi manglede denne ordning, og vi forudser at miste yderligere jobs blandt de tilbageværende 70 montører og superintendents”, siger vice president Poul Knudsgaard, MAN Diesel & Turbo.

”Vi tabte en stor kontrakt, der kunne have beskæftiget 50 mand, fordi vi manglede en montørordning, der kunne have sænket tilbuddet med de nødvendige sidste 15 procent,” siger technical director Peter Nørgård, Vestergaard Marine Service, der beskæftiger 150 ansatte i Frederikshavn.

”Med en maritim montørordning ville vi kunne holde tilbudsomkostningerne nede på et minimum og forblive i det attraktive omkostningsniveau for vore kunder, ” siger senior vice president Henrik Pander, PureteQ i Svendborg, der har udviklet en ny såkaldt scrubber, der renser skibes udstødningsrøg for svovl.

Koster mindre end udflytning af statslige arbejdspladser

En analyse blandt Danske Maritimes medlemmer, der ligger til grund for forslaget, viser, at en maritim montørordning inden for et år vil betyde op mod 350 nye fuldtidsansatte montører blandt medlemsvirksomheder samt et halvt hundrede afledte jobs i virksomhederne, som samlet vil opnå en øget omsætning på 245 millioner kroner.

”Omsætter vi det til runde tal for hele den maritime industri i Danmark, betyder det over 700 nye jobs og en meromsætning på omkring en halv milliard kroner,” siger Jenny N. Braat.

En maritim montørordning koster mindre pr. job end udflytningen af statslige arbejdspladser. Montørordningen leverer endda nye jobs, heraf mange til udkantsområder, hvor udflytningen jo handler om at flytte eksisterende jobs. Regnestykket er:

• Udflytning: 3.900 arbejdspladser. Pris 400 mio. kr. Pris pr. flyttede arbejdsplads godt 100.000 kr.
• Montørordning: 700 NYE arbejdspladser. Pris 63 mio. kr. Pris pr. job omtrent 100.000 kr.

Nyt forslag omfatter kun sejlende skibe

En montørordning har i en årrække været et ønske fra den maritime industri, og flere forslag er fremlagt for skiftende regeringer. Det nye forslag er dog væsentligt anderledes end det, der blev lagt frem i 2012.

”Det er afgørende, at den nye ordning kun omfatter maritime montører, der bliver sendt ud fra Danmark til sejlende skibe. Forslaget omfatter ikke som tidligere arbejder, der foregår på udenlandske værfter. Vi sigter nu kun på det arbejde, der foregår til søs,” siger Jenny N. Braat.

Ordningen vil gøre det muligt for maritime virksomheder at konkurrere med montører, der arbejder fra virksomheder ud fra andre lande. Forslaget betyder, at montører kan hjemtage viden om produkterne, mens de er i brug på sejlende skibe, og dermed fremme og fastholde innovation i virksomhederne.

Analysen blandt Danske Maritimes medlemmer viste, at der ved årsskiftet var 1.671 såkaldte maritime montører, hvilket omregnet til hele den danske maritime industri giver godt 3.000 maritime montører. Dansk Metal har medvirket i beregningerne, der ligger til grund for forslaget.