Hjem > Fokusområder > EU Politik

EU Politik

EU’s forskellige politikker og lovgivning har i dag stor betydning for den danske maritime industri. Det gælder bl.a. inden for miljø, maritim sikkerhed, konkurrence, handels- og industripolitik samt forskning og innovation.

Samtidig er den europæiske maritime industri er verdensførende ikke mindst inden for udvikling og produktion af innovativ teknologi, og med en beskæftigelse på over 600.000 personer og en omsætning på ca. 90 mia. euro er industrien et vigtigt erhverv i Europa. Læs mere herom:

SEA Europe
Danske Maritime er medlem af den europæiske brancheforening for den maritime industri, SEA Europe (The European Ships and Maritime Equipment Association), hvis medlemmer i dag består af 23 nationale brancheforeninger. SEA Europe fungerer som talerør for de nationale brancheforeninger i forhold til EU’s institutioner i Bruxelles.

Danske Maritime arbejder aktivt sammen med SEA Europe for at forbedre rammevilkårene for den maritime industri på europæisk plan. Formand for SEA Europe’s bestyrelse er adm. direktør Kjeld Dittmann, Wärtsila Lyngsø Marine A/S. Danske Maritime varetager desuden formandskabet i to af brancheforeningens arbejdsgrupper, nemlig SEA Europe Working Group on Market & Forecast samt SEA Europe Working Group on Classification.

En af SEA Europes vigtigste opgaver har i løbet af de seneste år været at sikre en effektiv gennem- førelse af LeaderSHIP2020-strategien. Strategien blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem den europæiske maritime industri og Europa-Kommissionen. Den opridser en række tiltag, der skal frem- tidssikre industrien i kølvandet på finanskrisen og i lyset af den stigende konkurrence fra landene i Asien.

Med den nuværende Europa-Kommission, som tiltrådte i november 2014, forventer Danske Maritime et øget fokus på rammevilkårene for den maritime industri i Europa, bl.a. med initiativer til at styrke investeringerne i sektoren og initiativer til at sikre færre administrative byrder for erhvervet.

International Handel
EU har gennem de seneste år indgået en række frihandelsaftaler, herunder en med Korea og en med Canada. EU forhandler i øjeblikket med række andre lande, herunder både med Japan, Indonesien og Filippinerne.

Det er vigtigt, at disse aftaler sikre reel markedsadgang for den danske maritime industri og at aftalerne samtidig sikre virksomhederne lige konkurrencevilkår på tredjelandes markeder.

Danske Maritime ser gerne, at de forhandlinger om en investeringsaftale, som EU for øjeblikket forhandler med Kina, udvidet til en egentlig frihandelsaftale, hvor også statsstøtte, offentlige indkøb, tekniske handelshindringer også inddrages.

Foreningen lægger endvidere vægt på, at der arbejdes aktivt såvel inden for OECD i WTO regi for at sikre et åbent globalt handelsregime inden for skibsbygning og eksport af maritimt udstyr.

EU’s maritime forskning
EU’s overordnede rammeprogram for forskning Horizon 2020 er fortsat igennem 2016. Under dette har Vessels for the Future, som er en del af det maritime program Waterborne, udviklet sig. Der er bred deltagelse fra EU-lande, og Danmark har industrirepræsentation i Vessels for the Futures bestyrelse, hvor også SEA Europes generalsekretær har plads. Initiativet Vessels for the Future, som er en del af det maritime program Waterborne, har forskningsinstitutioner, skibsdesignere, værfter, motorbyggere m.fl. som deltagere.

Der er ved indgangen til 2017 inviteret til at søge midler til nye projekter under overskrifterne ’Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport’ og ’Complex and value-added specialized vessels’.

I øvrigt er dagsordenen at foretage forskning, som støtter op om de mål, som European Sustainable Shipping Forum (ESSF) har sat. Der arbejdes på en detaljeret implementeringsplan som et politisk og strategisk dokument, der indeholder EU’s vision samt fremtidige prioriteter og mål for EU’s Motorways of the Sea-politik og strategi for bæredygtig maritim transport.

EU´s fokus på reduktion af CO2 emissioner fra skibe kommer i praksis til udtryk krav til monitorering, rapportering og verifimation af olieforbruget for alle skibene over 5000 brutto ton.

European Maritime Safety Agency (EMSA) arbejder fortsat med at formulere en vejledning om brug af LNG som brændsel til skibe herunder LNG-bunkring, da LNG som fremdrivningsmiddel for skibsfarten vinder frem. Danske Maritime har medlemsvirksomheder som er førende indenfor systemer til fremdrivning på LNG.