Del:

Forældrekampagne skal få unge til maritime erhvervsuddannelser

Danske Maritime er med i kampagne, der skal få forældre til at tale om uddannelse med deres børn. Arbejdsgiverne skriger på flere faglærte.

Tre ud af fire af de forældre, der har børn mellem 14 og 23 år, vil råde eller har allerede rådet deres børn til at tage en gymnasial uddannelse. Det gør de, selv om hver femte ikke føler sig klædt på til opgaven med at vejlede deres børn i valg af ungdomsuddannelse. Og selv om tre ud af fire indrømmer, at de ved mest om de gymnasiale uddannelser, mens EUX og erhvervsuddannelserne topper listen over de ungdomsuddannelser, de ved mindst om.

Danske Maritime er med som samarbejdspartner i en ny kampagne DitBarnsFremtid.dk med de fem regioner samt Danske Erhvervsskoler, KL, DA, LO og HK.

”Den maritime industri kan se ind i en fremtid, hvor der vil være et behov for faglærte, som ikke kan opfyldes med den tilgang, der er i dag. Vi har brug for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, så er vi til gengæld klar med spændende job til dem,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Kampagnen kører med film, annoncer og et kampagnesite, som skal gøre forældrene nysgerrige på erhvervsuddannelserne og give dem ammunition til uddannelsessnakken med deres børn.

”Kampagnen fokuserer på at give forældrene den viden, de mangler – ikke den viden, de har i forvejen. Derfor prøver vi at fange forældrene hjemme i familien via sociale og trykte medier og TV i et håb om at få deres øjne op for de gode job- og videreuddannelsesmuligheder, man har, hvis man uddanner sig som f.eks. struktør eller industritekniker. Vi vil simpelthen have erhvervsuddannelserne ind i uddannelsessnakken. For det er de ikke lige nu,” siger Inge Prip, styregruppeformand for Den Regionale Ungeenhed.

Medlemmer af Danske Maritime kan følge og deltage i kampagnen på Ditbarnsfremtid.dk.

Yderligere oplysninger hos projektleder Marianne Eltong Gade, mel@danskemaritime.dk