Del:

Fremskridt i IMO

I denne uge er der sket betydelige fremskridt med arbejdet for en polarkode i IMO. Endvidere er det besluttet at arbejde for en justering af reglerne for redningsudstyr.

Danske Maritime er glad for de betydelige fremskridt, der er sket i IMO i denne uge. Den nyetablerede undergruppe SDC – Sub-Committee on Ship Design and Construction – har under norsk ledelse arbejdet med den såkaldte polarkode i denne uge, og polarkoden er nu så fremskreden, at man kan forudse en færdiggørelse i dette år.

Polarkoden er i to dele og skal derfor vedtages først i miljøkomiteen – ved MEPC 67 i oktober 2014 – og derefter i sikkerhedskomiteen – ved MSC 94 i november 2014. Herefter udgives polarkoden, som ændrer både SOLAS og MARPOL.

Danske Maritime er især tilfreds med, at det nu er generelt accepteret, at alle skibe, der sejler i polarområderne, skal have et certifikat, og at eksisterende skibe skal evalueres, da deres mulighed for at operere i polarområdet vil afhænge af deres egenskaber. Det vil således være muligt for skibe, der allerede er bygget til polarfart, og som kan operere sikkert i disse farvande, at fortsætte deres polarfart, men der gives ikke frit lejde til alle ældre skibe uden nogen konkret vurdering af, om de lever op til polarkoden.

Polarkoden har stor betydning for Danmark, idet danske virksomheder har betydelig viden og erfaring med skibe, der udsættes for de særlige hårde vilkår, der gælder i polarområdet.

Uden for polarkoden har SDC også besluttet at arbejde med en justering af regler, som betyder, at valget af redningsudstyr skævvrides til fordel for redningsbåde. Der var i 1970’erne en almindelig enighed om, at oppustelige redningsflåder ikke var lige så sikre som faste redningsbåde. I mellemtiden har meget udviklet sig. Begge typer redningsmidler er nu mere sikre, end de var tidligere, og der er i dag oppustelige redningsmidler, der er sikrere end selv de bedste faste redningsbåde. Det er glædeligt, at IMO-gruppen nu har erkendt dette.