Del:

Grønne maritime demonstrationsprojekter

Erhvervs- og Vækstministeriet har netop offentliggjort, hvilke projekter der vil modtage støtte igennem den maritime omstillingsfond. Den samlede støttesum er på 20 mio. kr., og pengene går til medfinansiering af seks grønne maritime demonstrationsprojekter, der hver især vil bidrage til en mere grøn og energivenlig skibsfart.

Danske Maritime glæder sig over at se et konkret resultat af vækstteamarbejdet på det maritime område. Adm. direktør i Danske Maritime Jenny N. Braat udtaler: “Det er positivt, at Regeringen har fokus på Det Blå Danmark og på udviklingen af grøn teknologi til skibsfart. De danske maritime leverandører og værfter har en særdeles god position inden for udvikling af grønne maritime løsninger. Denne position skal vi holde fast i og styrke yderligere, og til det er støtten til de seks projekter et værdifuldt bidrag”. 

Danske Maritime peger på, at bevillingerne gives til projekter, der er fremadskuende og har vækst- og beskæftigelsespotentiale. Projekterne omhandler skibsbygning i nye letvægtsmaterialer, miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe samt anvendelse af alternative drivmidler til skibe. De seks projekter er omtalt på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.

Den maritime omstillingspulje er en del af regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark. Regeringen og Enhedslisten har afsat i alt 20 mio. kr. til puljen i 2013.