Del:

H.K.H. Prins Joachim åbner maritimt teknologisk topmøde

H.K.H. Prins Joachim talte også på Danish Maritime Technology Conference i 2015, her flankeret af Danske Maritimes formand Thomas S. Knudsen og Danske Maritimes adm. direktør Jenny N. Braat. 

Pressemeddelelse:
Når Danske Maritime den 26.-27. oktober 2016 på tredje år holder teknologisk topmøde i København for den internationale maritime industri, er det atter med H.K.H. Prins Joachim som hovedtaler.

Det teknologiske maritime topmøde under Danish Maritime Days i slutningen af oktober, der har titlen Danish Maritime Technology Conference, får igen i år H.K.H. Prins Joachim som hovedtaler. Hvor Prins Joachim i 2015 holdt afslutningstalen og besøgte en række maritime virksomheder på messen, vil han i år indlede topmødet.

”Prins Joachims tydelige engagement betyder meget for de danske maritime virksomheder, blandt andet så de kan vise over for kunder og samarbejdspartnere, at det er en vigtig industri i Danmark med stor national bevågenhed,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Danish Maritime Technology Conference stiller i år skarpt på en branche i stærk forandring. Den maritime industri står på tærsklen til en ny teknologisk revolution, hvor digitaliseringen af verdensflåden, Big Data, 3D print og nytænkning af forretningsmodeller kræver teknologisk ekspertise. Samtidig skal den historisk store verdensflåde vedligeholdes og opdateres i takt med skærpede miljøkrav. Danske Maritime og danske udstyrsleverandører præsenterer og drøfter teknologier, skibsdesign, regulering og samlede løsninger for fremtidens søfart.

Prins Joachims viden om og engagement i den maritime verden og teknologisk innovation afspejles i protektioner for blandt andre Skoleskibet DANMARK, Vadehavscentret, Fjord & Bælt, Den Danske Konkurrence ”Unge Forskere”, Danish Society for Education and Business (DSEB) og Danmarks Tekniske Museum.

Prins Joachim har tæt kendskab til global skibsfart fra sin tid som ansat hos A.P. Møller – Mærsk Gruppen i henholdsvis Hong Kong og Frankrig i perioden 1993-1995, som havde det formål at opnå en bred forretningsmæssig erfaring udover sin landbrugsmæssige baggrund. Prins Joachim er desuden oberst af reserven i Hæren.

Danish Maritime Technology Conference afholdes i Lokomotivværkstedet i København med støtte fra Den Danske Maritime Fond.

Se program for Danish Maritime Technology Conference

Kontakt:
Kim Marquart, kommunikationsrådgiver, kim@danskemaritime.dk, 40 87 78 69
Jenny N. Braat, adm. direktør, jnb@danskemaritime.dk, 24 82 26 65