Del:

H.K.H. Prins Joachim taler på Danish Maritime Technology Conference

Pressemeddelelse 15. september 2015:

Tekniske topchefer fra rederier, ship management-firmaer, værfter og maritime udstyrsproducenter fra hele verden vil møde H.K.H. Prins Joachim på andendagen af det tekniske topmøde, som arrangeres af Danske Maritime og foreningens medlemmer.

H.K.H. Prins Joachim vil tale på det tekniske topmøde Danish Maritime Technology Conference, som finder sted 7.-8. oktober 2015 i København under Danish Maritime Days.

”Vi er meget glade for at kunne præsentere Prins Joachim som en af hovedtalerne ved konferencen. Det er med til understrege, at Danmark og danske virksomheder har en nøglerolle at spille i at udvikle innovative og bæredygtige løsninger til nutidens og fremtidens skibe og skibsfart,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Prins Joachims viden om og engagement i den maritime verden og teknologisk innovation afspejles i protektioner for blandt andre Skoleskibet DANMARK, Vadehavscentret, Fjord & Bælt, Den Danske Konkurrence ”Unge Forskere”, Danish Society for Education and Business (DSEB) og Danmarks Tekniske Museum.

Prins Joachim har tæt kendskab til global skibsfart fra sin tid som ansat hos A.P. Møller – Mærsk Gruppen i henholdsvis Hong Kong og Frankrig i perioden 1993-1995, som havde det formål at opnå en bred forretningsmæssig erfaring udover sin landbrugsmæssige baggrund. Prins Joachim er desuden oberst af reserven i Hæren.

Danish Maritime Technology Conference er et todages teknisk topmøde med deltagere fra rederier og ship management firmaer samt værfter og udstyrsproducenter fra hele verden. Topmødet finder sted under Danish Maritime Days samtidig med Danish Maritime Forum, hvor H.K.H. Kronprins Frederik deltager. Emnerne på Danish Maritime Technology Conference er ny banebrydende maritim teknologi og innovation samt maritime vækstområder generelt.

Program og tilmelding til Danish Maritime Technology Conference