Del:

IMO indgår kompromis om NOx

IMO’s miljøkomite, MEPC, har i dag indgået et kompromis om kravet til renere luftemissioner fra skibe i visse kystnære områder. Kravet handler om lavere indhold af NOx i skibenes udstødning og blev vedtaget i 2008 med virkning for skibe bygget fra og med 2016.

På foranledning af Rusland besluttede MEPC i maj 2013 at foreslå en udskydelse af skæringsdatoen til den 1. januar 2021. En sådan ændring ville være meget uheldig; ikke blot for den maritime industri, men også for tilliden til IMO. Det kompromis, MEPC i dag har indgået, indebærer valget af en datomodel frem for en fast, global gennemførelsesdato.

Danske Maritime er glad for kompromisset:

“Dagens beslutning viser, at IMO fortsat er det centrale omdrejningspunkt for maritime reguleringer, og at organisationen er i stand til at finde løsninger, som tilgodeser de relevante interesser.”, udtaler adm. direktør i Danske Maritime Jenny N. Braat, og supplerer: “Danske Maritime havde kort inden denne uges møde i MEPC et møde med miljøminister Kirsten Brosbøl, og vi er glade for den støtte, vi har fået fra ministeren i denne sag. Det arbejde, som Danmark og en række andre lande har gjort inden denne uges MEPC-møde, har banet vejen for en forhandlingsmulighed, som nu ser ud til at have ført til et resultat, der både kan tilgodese det eksisterende NECA og gøre det lettere at oprette fremtidige NECA’er, herunder i Østersøen.”

Kravet om lavere NOx-udledninger gælder nye skibe, når de sejler i visse kystnære områder, de såkaldte NECA (NOx Emission Control Area), som skal godkendes af IMO. I øjeblikket eksisterer der kun et NECA, som ligger ud for det nordamerikanske kontinent. Uden for NECA gælder alene de generelle grænser for NOx-udledninger, som for længst er indført for dieselmotorer installeret på skibe bygget efter 1. januar 2011. Den aftalte datomodel indebærer, at skæringsdatoen i fremtidige NECA’er bliver godkendelsesdatoen for hvert NECA.

Det har længe været Østersølandenes hensigt at oprette et NECA i Østersøen, hvilket vil have en væsentlig sundhedsmæssig betydning for Danmark, især for områderne langs Øresund og Storebælt. Med dagens kompromis, som ser Danske Maritime frem til, at man nu kan arbejde konstruktivt videre for et NECA i Østersøen.