Del:

International musketered om håndhævelse af nye svovlregler

En række nordeuropæiske lande er gennem en fælles “musketered” blevet enige om at indgå et samarbejde med henblik på at effektivisere kontrollen med skibes svovludledning. Mødets baggrund var de nye og skærpede svovlkrav, som træder i kraft 1. januar 2015. De skærpede svovlkrav betyder, at skibe fremover skal anvende brændstof med lavt svovlindhold i de såkaldte SECA-områder (Sulphur Emission Control Area). Brændstof med lavt svovlindhold er væsentlig dyrere end almindeligt brændstof, og der vil derfor være et stort økonomisk incitament til at omgå reglerne.

Repræsentanter fra en række nordvesteuropæiske lande blev enige om at udvikle konkrete initiativer med henblik på at sikre en effektiv kontrol af overholdelsen af de nye svovlkrav. Det er ambitionen at etablere en “best practice”, som kan udbredes til andre europæiske lande. Samarbejdet skal ses som et supplement til det formelle kontrolsamarbejde.

Følgende initiativer blev der opnået enighed om på mødet:

  • Gennemførelse af en regional kontrol- og informationskampagne med særligt fokus på svovlregler.
  • Udveksling af information mellem landene om mulige overtrædelser med henblik på opfølgning.
  • Udveksling af erfaringer med anvendelse af nye prøvetagningsmetoder og overvågningsteknologi.
  • Tættere politisk koordinering af svovlrelaterede spørgsmål i regionale og internationale fora.