Del:

Internationale regler om flydende naturgas klar i udkast

På det årlige møde i IMO’s underkomité for Carriage of Cargoes and Containers (CCC 1) er medlemslandene netop blevet enige om indholdet af en ny international kode, meddeler Søfartsstyrelsen.

Koden for skibe, der bruger gas eller andre brændstoffer med lavt flammepunkt (IGF-koden), indeholder blandt andet konstruktionsanvisninger for korrekt placering af brændstoftanke, brandtekniske foranstaltninger samt krav om ekstra beskyttelse af maskinrummet. Med det nye regelsæt bliver sikkerheden styrket, samtidig med at mange rederier vil kunne spare både tid og omkostninger, da individuelle risikoanalyser vil være nemmere at udarbejde.

Som en del af vækstplanen for Det Blå Danmark arbejdes der målrettet med at støtte og igangsætte initiativer, der gør det nemmere at bruge flydende naturgas. Søfartsstyrelsen har haft et tæt samarbejde med en række forskellige interessenter fra erhvervssektoren og løbende bidraget til det færdige resultat, som nu ligger klar.

Underkomitéens forslag til IGF-koden forventes godkendt af søsikkerhedskomitéen (MSC) i november 2014 med henblik på vedtagelse i 2015. Herefter vil reglerne træde i kraft i 2017.

Årsagen til det stigende fokus på flydende naturgas og andre mere miljøvenlige brændstoffer er den strammere regulering af udledningen af svovl og kvælstof, som træder i kraft den 1. januar 2015 for særlige områder som eksempelvis Østersøen.

Se kontaktinfo hos Søfartsstyrelsen her