Del:

Invitationen: Besøg værftskonglomeraten Fincantieri

Danske Maritime har i samarbejde med DI arrangeret et besøg hos det italienske værftskonglomerat Fincantieri i Trieste. Under besøget har interesserede danske virksomheder mulighed for at mødes med repræsentanter fra Fincantieri med henblik på at undersøge mulighederne for et forretningssamarbejde.

Besøget, som finder sted den mandag den 9. og tirsdag den 10. november 2015, er tilrettelagt således, at der bliver holdt et seminar, hvor Fincantieri præsenterer værftsgruppen og orienterer generelt om hvilke produkter, teknologier og kompetencer gruppen efterspørger. På seminaret vil der ligeledes være en præsentation af den danske maritime industri, herunder hvilke produkter, serviceydelser og kompetencer industrien tilbyder. Under besøget vil danske virksomheder på individuel basis endvidere kunne mødes med relevante folk fra Fincantieri for nærmere at udforske samarbejds- og forretningsmulighederne. Desuden indbefatter besøget en tur på Fincantieris værftsfaciliteter i Monfalcone samt en netværksmiddag. Prisen for deltagelse for den enkelte virksomhed er 6.000 kr. eksklusive moms. Prisen forudsætter dog, at mindst 10 virksomheder deltager, og at Eksportrådet giver det nødvendige tilskud til turen.

Læs mere om besøget hos Fincantieri i vedhæftede invitationsfolder, som også indeholder tilmeldingsskema. Endvidere er vedhæftet en Value Proposition skabelon, hvor den enkelte virksomhed kort skal beskrive sine produkter, ydelser og kompetencer. Dette er et krav fra Fincantieris side. Såvel det udfyldte tilmeldingsskema som den udfyldte Value Propositon skabelon sendes til Klaus Rostell og til Kathrine Lyster-Clausen i DI senest fredag den 5. juni.

Eventuelle spørgsmål til arrangementet er velkomne både telefonisk og pr. e-mail.

Se invitationsfolderen her

Hvis deltagelse ønskes, kontakt venligst projektleder Klaus Rostell for at få tilsendt Value Proposition skabelonen