Del:

Klaus Rostell er ny formand for SEA Class

Klaus Rostell er ny formand for SEA Class

Projektleder Klaus Rostell, Danske Maritime, er udnævnt som ny formand for SEA Europes arbejdsgruppe om klassifikation SEA Class. SEA Europe er brancheorganisation for den europæiske maritime industri. Klaus afløser Peter Müller-Baum fra VDMA, som har varetaget formandskabet for arbejdsgruppen de seneste tre år.

SEA Class’ hovedfokus ligger på gennemførelsen af artikel 10 i EU-forordning 391/2009 (den såkaldte ’klasseforordning’). Den skal sikre, at de i EU godkendte klassifikationsselskaber tilstræber at anvende ens regler og procedurer for godkendelse og certificering af maritimt udstyr samt maritime komponenter og materialer, og at selskaberne samtidig søger at sikre gensidig anerkendelse af hinandens certifikater.

Der findes i dag i alt 11 godkendte klassifikationsselskaber i EU, og typisk stiller de ikke helt samme krav til udstedelse af certifikater for produkter, udstyr og materialer. Det betyder, at de europæiske udstyrsproducenter i forbindelse med salg typisk har behov for ikke kun et certifikat, men flere certifikater for godkendelse af det samme produkt. Det er forbundet med betydelige omkostninger og administrative byrder.
De godkendte klassifikationsselskaber har igennem de seneste år udviklet en model for gensidig anerkendelse af certifikater, der baserer sig på udvikling af fælles tekniske krav for udstedelse af certifikater. Indtil videre er der udviklet fælles tekniske krav for i alt 42 typegodkendte produkter, og der er p.t. udstedt 44 certifikater.
I løbet af 2015 er der gennemført en evaluering af klassifikationsselskabernes arbejde om gennemførelse af en bestemt forordning. Evalueringen viste, at der stadig er et stykke vej til en model for gensidig anerkendelse, der fører til lavere omkostninger og færre administrative byrder for de europæiske maritime udstyrsproducenter. Typisk matcher de udviklede fælles tekniske krav for udstedelse af certifikater ikke til den europæiske maritime industris produktportefølje.
SEA Class vil derfor i løbet af 2016 fortsætte arbejdet med at få inddraget flere maritime produkter, udstyr og materialer under regimet for gensidig anerkendelse af certifikater, der tilgodeser den europæiske maritime industris interesser.

Arbejdsgruppen afholder sit første møde i 2016 i Bruxelles den 10. februar.