Del:

Kommissionens afgørelse i spansk statsstøttesag

Europa-Kommissionens afgørelse om tilbagebetaling af statsstøtte i forbindelse anskaffelse af skibe bygget på spanske værfter.

Europa -Kommissionen finder i en afgørelse offentliggjort i dag en spansk ordning for køb af skibe, som er bygget på spanske værfter, og som involverer leasing og finansiering ved hjælp af skatterabatter, delvist i strid med EU’s statsstøtteregler. Ordningen har ifølge Kommissionen givet såkaldte Economic Interest Groups (EIG) og deres investorer en urimelig konkurrencefordel. Den spanske ordning, som blev indført i 2002, bygger på, at rederier ikke anskaffer sig skibe direkte fra de spanske værfter men via et kompliceret kontrakt- og finansieringssystem, som involverer EIG’er – en type investeringsselskab/grupper af investorer. Disse selskaber og investorgrupper anskaffer i stedet skibene via leasingarrangementer, og opnår derved og senere i forbindelse med videresalg af skibene til rederierne en række skattefordele.

I juni 2011 startede Kommissionen en undersøgelse af ordningen på baggrund af klager fra en række europæiske skibsværfter og deres brancheorganisationer.

Kommissionen lægger i sin afgørelse vægt på, at selv om skibene videresælges til rederierne til en lavere pris set i forhold til den pris, rederierne havde skullet betale, hvis skibene var anskaffet direkte fra de spanske værfter, finder Kommissionen ikke, at der er tale om statsstøtte til rederierne. Kommissionen lægger endvidere vægt på, at tilbagebetalingsforpligtelsen ikke må væltes over på de spanske skibsværfter. Kommissionen understreger også, at den udelukkende kræver støtte modtaget efter april 2007 tilbagebetalt, fordi det først på det tidspunkt blev afgjort, at en tilsvarende fransk ordning var i strid med EU’s statsstøtteregler.

Den 20. november 2012 godkendte Kommissionen en revideret ordning for finansiel skatteleasing i forbindelse med skibsbygning. Da den reviderede ordning har et bredere erhvervsmæssigt sigte og dermed ikke kun er møntet på skibsbygning, er den reviderede ordning ifølge Kommissionen i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

Læs hele pressemeddelsen fra Europa-Kommissionen