Del:

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Søværnet skal udbyde en række opgaver over de kommende år. De udbudte opgaver omfatter både vedligeholdelse og fornyelser. Der kan være både tekniske og juridiske udfordringer, og det kan være svært at få et overblik.


Danske Maritime og MARCOD inviterer til udbudskonference i Aalborg den 26. oktober 2015. Konferencen behandler mulighederne for at kunne byde på de kommende opgaver med fokus på de maritime opgaver, dvs service og vedligeholdelse af Forsvarets 53 fartøjer og Hjemmeværnets 30 fartøjer.

For danske virksomheder giver disse maritime opgaver mange muligheder, men også store udfordringer. Seminaret vil handle om håndteringen af disse opgaver, og casevirksomheder vil give sparring og dele erfaringer fra tidligere opgaver.

Se konferenceprogram her

Seminaret foregår mandag den 26. oktober kl. 9:30-15:15, Langerak 15, 9220 Aalborg Øst.