Del:

Maritim industri får eget dialogforum med Kina

Mens statsministeren tidligere på måneden havde en større erhvervsdelegation med i Kina, havde de maritime brancheforeninger i Kina og Europa det konstituerende møde i et nyt samarbejdsorgan. I det ny dialogforum, som endnu ikke har et navn, kan maritime erhvervsfolk fra Kina og de europæiske maritime nationer, herunder Danmark, fremover mødes og tale uformelt sammen og derigennem forhåbentlig styrke samarbejdet ved at sikre et ”level playing field”.

Det første møde fandt sted den 9. september under den store maritime SMM-messe i Hamburg – samme dag, som statsminister Helle Thorning-Schmidt mødtes med Kinas præsident Xi Jinping i Beijing.

Datosammenfaldet med statsbesøget var tilfældigt, men det illustrerer, at der bliver arbejdet på flere fronter med at få et fornuftigt samarbejde med Kina om handel og teknologi på det maritime område.

“Kina er den danske maritime branches største marked i Asien, sammen med Sydkorea. Men til forskel fra Sydkorea, som vi gennem EU har en frihandelsaftale med til at lette på handelsbarrierer, møder danske udstyrsproducenter fortsat kinesisk statsstøtte og protektionisme, som desværre lader til at være i stigning, siger adm. direktør Jenny N. Braat,” Danske Maritime.

I starten af september offentliggjorde Kina – som det seneste tiltag – navnene på 51 lokale værfter, som vil få statsstøtte i form af lukrative eksport- og bankkreditter. Det er en del af Kinas store 2020-program for landets maritime industri. I de seneste år har Kina søsat flere lignende tiltag. Frem til udgangen af 2015 kan kinesiske rederier eksempelvis få støtte til at skrotte gamle skibe og købe nye, men kun hvis de nye skibe bliver bygget på kinesiske værfter. Ydermere har den kinesiske by Nantong introduceret sit eget program på 6,5 mio. dollars til støtte for den lokale skibsindustri, og der er indført årlige rabatter til værfter, der køber kinesiske udstyr.

Den europæiske delegation søgte på det første møde den 9. september i det ny dialogforum blandt andet at få klarhed om den såkaldte 70 procent-regel, som kineserne har varslet. Det er nemlig uklart, om udstyr til de nybyggede skibe skal være leveret af virksomheder, der er mindst 70 procent kinesisk ejede, eller om 70 procent af delene til de nybyggede skibe skal komme fra lokale producenter. Mødet gav ikke afklaring på spørgsmålet, og Danske Maritime vil forfølge spørgsmålet yderligere, i næste ombæring den 28. oktober på et formelt møde i Shanghai i EU/Kina-dialogen, hvor repræsentanter for Europa-Kommissionen sidder i første række ved mødebordet.

Jenny N. Braat:
“Man kan sige, at det er to skridt frem og et tilbage for dansk maritim industri. Men samlet set er det dog fortsat et skridt frem, når vi nu får endnu et fast dialogforum, hvor vi uformelt sammen med kineserne kan drøfte de udfordringer, vi hver især har, samt får en øget forståelse for de udfordringer, det maritime erhverv møder. Kineserne har jo brug for vores knowhow og teknologi for at være konkurrencedygtige, det siger de åbent på møderne. Og de ved jo også godt, at vi har brug for Kina som marked. Man må jo ikke glemme, at 70-80 procent at verdens skibe i dag bliver bygget i Kina og Sydkorea. Det tager lang tid at få etableret en gensidig tillid og forhåbentlig opnå en fælles forståelse for, at fri handel er den eneste vej frem. Nu har vi et forum, hvor industrien kan tale frit og uformelt.”

Det næste formelle møde i det ny dialogforum mellem kinesiske CANSI og de europæiske maritime brancheorganisationer finder sted i november 2015, og det er lagt i Shanghai i forbindelse med en international maritim messe. I mellemtiden vil der blive arbejdet på blandt andet at forberede møde t den 28. oktober i den fortløbende EU/Kina-dialog, der kører på tredje år, samt på løbende opståede emner.

Det ny dialogforum består af et samarbejde mellem:

  • CANSI (China Association of National Shipbuilding Industry)
  • SEA Europe med Danmark, Tyskland og Holland som drivkraft på grund af de tre landes omfattende maritime industrier. Øvrige medlemmer af SEA Europe, der er baseret i Bruxelles, tæller brancheorganisationer i Norge, Finland, Polen; Litauen, Belgien, Frankrig, Spanien, Portugal, Italien, Storbritannien, Kroatien, Rumænien, Bulgarien, Grækenland og Tyrkiet.

Samarbejdet i det ny dialogforum vil foregå i tre spor:

  1. Dialog, løbende (selvstændige emner og forberedende til officielle fora)
  2. Seminarer og fastlagte møder
  3. Virksomhedsprojekter (samarbejder mellem virksomheder i Europa og Kina)