Del:

Maritim industri fokuserer på fair konkurrence i det blå vækstteam

Også denne gang er det blå vækstteam det første blandt landets brancher med vækstpotentiale, som bliver sat i gang. De udpegede repræsentanter for den maritime industri er adm. direktør Thomas S. Knudsen, MAN Diesel & Turbo, og adm. direktør Christina Ørskov, Orskov Yard, som begge er medlemmer af Danske Maritime.

Thomas S. Knudsen: Naturligt at drøfte rammebetingelser for vækst
”Jeg er glad for på den maritime industris vegne at blive indbudt igen til at deltage i regeringens vækstteam og glæder mig til arbejdet. Den maritime udstyrsbranche er en branche, der har et stort vækstpotentiale på den anden side af den krise, der er lige netop de næste par år. Der er næppe tvivl om, at vi kommer til at drøfte øget international konkurrence på globale markeder, samt hvad vi kan gøre for at lette danske virksomheders markedsadgang. Det vil være naturligt at tage fat på at drøfte rammebetingelserne for vækst, herunder en maritim montørordning, uddannelse af kvalificeret arbejdskraft samt en række andre forslag. Jeg møder med åbne øjne og ører og er klar til at spille ind,” siger Thomas S. Knudsen, der desuden er formand for Danske Maritime og også deltog i den tidligere regerings blå vækstteam.

Christina Ørskov: Svært at konkurrere og tiltrække arbejdskraft
“Det er meget spændende at blive inviteret til at deltage til regeringens vækstteam. Der er masser at tage fat på set med den maritime industris og danske værfters øjne. Værfterne klarer sig efter omstændighederne godt trods vanskelige tider, men vi kan se, at det bliver stadig mere vanskeligt at konkurrere på lige vilkår med værfter i lande, der tilbyder ordninger og rammevilkår, som vi ikke har adgang til i Danmark. Samtidig oplever vi, at det bliver stadig sværere at tiltrække den faglærte medarbejdere. De emner samt mange andre glæder jeg mig til at fremlægge og drøfte i vækstteamet,” siger Christina Ørskov, Orskov Yard, der deltager i vækstteamet for første gang.

Jenny N. Braat: Bedre muligheder for at konkurrere på lige vilkår
Jenny N. Braat, adm. direktør i Danske Maritime, glæder sig over, at både værfter og producenter er repræsenteret i vækstteamet.

”Overordnet set handler arbejdet i væksttemaet for den danske maritime industri om at skabe bedre muligheder for at konkurrere på lige vilkår med virksomheder over hele verden, uanset om det drejer sig om et udbud af forsvarsskibe i Danmark eller leverancer af produkter og ydelser til rederier i Asien,” siger Jenny N. Braat.

Troels Lund Poulsen: Regeringen vil styrke Det Blå Danmarks internationale konkurrenceevne
”Det Blå Danmark er med til at skabe beskæftigelse i hele landet. Danmark er en stærk international spiller på det maritime område, hvor danske virksomheder er blandt de førende i verden. Men konkurrencen intensiveres, oliepris og fragtrater ligger lavt, og krisen i skibsfarten kan aflæses direkte på de danske eksporttal. Det er derfor vigtigt at vi ruster os til at stå distancen internationalt – også på lang sigt,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i ministeriets pressemeddelelse.

Medlemmerne i det blå vækstteam

Medlemmerne i regeringens ny blå vækstteam, som mødes første gang til juni, er:

  • Jesper Lok (formand), bestyrelsesformand i ESVAGT og J. Lauritzen
  • Michael Skov, adm. direktør, Hafnia Tankers og bestyrelsesmedlem i Danmarks Rederiforening
  • Thomas Knudsen, adm. direktør, MAN Diesel & Turbo og formand for Danske Maritime
  • Ole Ingrisch, havnedirektør, Esbjerg Havn og bestyrelsesformand for Danske Havne
  • Christina Ørskov, adm. direktør, Orskov Group
  • Jens Frederik Hansen, adm. direktør, A2SEA
  • Mette Sanne Hansen, centerleder, Maritime DTU
  • Christina Grumstrup Sørensen, senior partner, Copenhagen infrastructure partners
  • Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden, medlem af Danmarks Vækstråd mv.
  • Andreas Nordseth, direktør, Søfartsstyrelsen

Anbefalingerne fra vækstteamet vil danne grundlag for regeringens kommende vækststrategi for Det Blå Danmark.